Tai Nghe Over Ear Over Ear AkgOver Ear Akg Over Ear BoseOver Ear Bose Over Ear DenonOver Ear Denon Over Ear SonyOver Ear Sony Over Ear SennheiserOver Ear Sennheiser Over Ear FocalOver Ear Focal

Tai Nghe Over Ear giá sốc

Tai nghe Sennheiser HD 201

Tai nghe Sennheiser HD 201

556.000 VNĐ -22% 710.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

556.000 VNĐ 710.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 180

Tai nghe Sennheiser HD 180

578.000 VNĐ -14% 670.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

578.000 VNĐ 670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 202 II EAST

Tai nghe Sennheiser HD 202 II EAST

704.000 VNĐ -26% 950.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

704.000 VNĐ 950.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 206

Tai nghe Sennheiser HD 206

1.063.000 VNĐ -18% 1.290.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.063.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 439 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 439 EAST

1.650.000 VNĐ -16% 1.950.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.650.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.20S

Tai nghe Sennheiser HD 4.20S

1.850.000 VNĐ -15% 2.170.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.850.000 VNĐ 2.170.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 461G

Tai nghe Sennheiser HD 461G

1.990.000 VNĐ -19% 2.430.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ 2.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 461i

Tai nghe Sennheiser HD 461i

1.990.000 VNĐ -26% 2.670.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 518 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 518 EAST

2.499.000 VNĐ -26% 3.370.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.499.000 VNĐ 3.370.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.30i

Tai nghe Sennheiser HD 4.30i

2.350.000 VNĐ -28% 3.220.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.350.000 VNĐ 3.220.000 VNĐ

Tai nghe Sennheiser HD 471G

Tai nghe Sennheiser HD 471G

2.590.000 VNĐ -11% 2.900.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.590.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 558 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 558 EAST

3.249.000 VNĐ -18% 3.930.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.249.000 VNĐ 3.930.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 559

Tai nghe Sennheiser HD 559

3.650.000 VNĐ -16% 4.310.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.650.000 VNĐ 4.310.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 598 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 598 EAST

4.599.000 VNĐ -10% 5.110.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.599.000 VNĐ 5.110.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 569

Tai nghe Sennheiser HD 569

4.624.000 VNĐ -26% 6.200.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.624.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 579

Tai nghe Sennheiser HD 579

5.086.000 VNĐ -19% 6.210.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

5.086.000 VNĐ 6.210.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser PXC480

Tai nghe Sennheiser PXC480

7.968.000 VNĐ -22% 10.120.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

7.968.000 VNĐ 10.120.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 600

Tai nghe Sennheiser HD 600

8.599.000 VNĐ -15% 10.060.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

8.599.000 VNĐ 10.060.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 650

Tai nghe Sennheiser HD 650

9.500.000 VNĐ -14% 10.930.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

9.500.000 VNĐ 10.930.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sony MDR-1A

Tai nghe Sony MDR-1A

5.990.000 VNĐ -18% 7.250.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.990.000 VNĐ 7.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 335s

Tai nghe Sennheiser HD 335s

2.554.000 VNĐ -11% 2.840.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.554.000 VNĐ 2.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Bose around-ear không dây SoundLink II

Tai nghe Bose around-ear không dây SoundLink II

7.400.000 VNĐ -10% 8.210.000 VNĐ
Trải nghiệm không dây tuyệt vời hơn sẽ bắt đầu bằng những gì bạn nghe thấy. Với sự kết hợp của công nghệ TriPort và hệ thống cân bằng (EQ) chủ động, tai nghe không dây SoundLink cung cấp âm thanh rõ, mạnh mẽ ở mọi mức âm lượng. Âm lượng thấp Nghe nhạc rảnh tay khi làm việc? Có hiệu suất đồng nhất ở âm lượng thấp hơn. Âm lượng cao Tăng âm lượng khi di chuyển? Âm nhạc của bạn có chiều sâu, chìm đắm khi bạn muốn nghe lớn. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

7.400.000 VNĐ 8.210.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 630VB

Tai nghe Sennheiser HD 630VB

11.290.000 VNĐ -28% 15.470.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

11.290.000 VNĐ 15.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.30G

Tai nghe Sennheiser HD 4.30G

2.872.000 VNĐ -13% 3.300.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.872.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ

Tai nghe Bose around-ear SoundTrue - Thiết bị Apple

Tai nghe Bose around-ear SoundTrue - Thiết bị Apple

4.830.000 VNĐ -18% 5.840.000 VNĐ
Âm nhạc có âm thanh sâu lắng, rõ ràng và sống động như thật nhờ các công nghệ độc quyền của Bose® Được thiết kế lại với kiểu dáng thanh mảnh hơn và màu sắc tươi mới Khung choàng đầu bọc đệm mềm mại, đệm tai làm từ mút hoạt tính để đeo tai nghe thoải mái trong thời gian dài Chụp tai có thể xếp gọn, túi đựng phù hợp với phong cách để dễ dàng di chuyển Microphone và điều khiển từ xa giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa cuộc gọi và nhạc trên một số mẫu iPhone nhất định Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

4.830.000 VNĐ 5.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sony MDR-1ABP

Tai nghe Sony MDR-1ABP

6.990.000 VNĐ -19% 8.530.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

6.990.000 VNĐ 8.530.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 660s

Tai nghe Sennheiser HD 660s

14.738.000 VNĐ -22% 18.720.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

14.738.000 VNĐ 18.720.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sony MDR-1ADAC

Tai nghe Sony MDR-1ADAC

7.990.000 VNĐ -14% 9.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

7.990.000 VNĐ 9.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 700

Tai nghe Sennheiser HD 700

16.990.000 VNĐ -26% 22.940.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

16.990.000 VNĐ 22.940.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sony MDR-1RNC MK2

Tai nghe Sony MDR-1RNC MK2

8.490.000 VNĐ -22% 10.780.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

8.490.000 VNĐ 10.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 800

Tai nghe Sennheiser HD 800

28.999.000 VNĐ -18% 35.090.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

28.999.000 VNĐ 35.090.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 800s

Tai nghe Sennheiser HD 800s

29.900.000 VNĐ -10% 33.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

29.900.000 VNĐ 33.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 599

Tai nghe Sennheiser HD 599

6.243.000 VNĐ -11% 6.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

6.243.000 VNĐ 6.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sony MDR-Z7

Tai nghe Sony MDR-Z7

14.090.000 VNĐ -26% 19.020.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

14.090.000 VNĐ 19.020.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 820

Tai nghe Sennheiser HD 820

67.147.000 VNĐ -16% 79.230.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

67.147.000 VNĐ 79.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

 

Tai nghe over-ear là loại tai nghe có thiết kế trùm kín toàn bộ tai vì vậy tai nghe over-ear có kích thước lớn và khá cồng kềnh so với các loại tai nghe khác.

Với thiết kế trùm kín tai nên tai nghe over-ear có khả năng chống ồn tốt hơn hẳn so với các loại tai nghe khác. Bên cạnh đó, các hãng sản xuất còn tích hợp cho tai nghe thêm tính năng lọc tiếng ồn từ môi trường xung quanh nên khả năng cách âm của tai nghe over-ear càng được nâng cao.

Tai nghe over-ear được được thiết kế làm 2 loại là tai nghe bluetooth và tai nghe có dây. Chính vì vậy nên tai nghe over-ear có khả năng kết nối được với rất nhiều thiết bị.

Tuy nhiên tai nghe over-ear cũng có một nhược điểm là do kích thước cồng kềnh nên không tiện cho việc di chuyển. Tuy nhiên, với công nghệ phát triển ngày nay, một số hãng âm thanh đã thiết kế tai nghe over-ear có thể gấp gọn lại và nhét vừa vào balo, túi xách, thuận tiện cho việc mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Có thể nói tai nghe over-ear là loại tai nghe cho chất âm tốt nhất. Với dải tần số rộng, tai nghe over-ear có thể thể hiện được những âm thanh sống động với âm bass trầm mà chắc, âm mid ngọt ngào và âm treble tinh tế.

Tai nghe over-ear có giá thành cao hơn so với các loại tai nghe khác nhưng bù lại chất lượng âm thanh lại vượt trội hơn hẳn. Nếu bạn là một người đam mê âm thanh và muốn tận hưởng chất lượng âm thanh vượt trội thì hãy đầu tư một chiếc tai nghe over-ear chất lượng.

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY