Over Ear AkgOver Ear Akg Over Ear BoseOver Ear Bose Over Ear DenonOver Ear Denon Over Ear SonyOver Ear Sony Over Ear SennheiserOver Ear Sennheiser Over Ear FocalOver Ear Focal

Over Ear Sennheiser giá sốc

Tai nghe Sennheiser HD 201

Tai nghe Sennheiser HD 201

556.000 VNĐ -22% 710.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

556.000 VNĐ 710.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 180

Tai nghe Sennheiser HD 180

578.000 VNĐ -14% 670.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

578.000 VNĐ 670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 202 II EAST

Tai nghe Sennheiser HD 202 II EAST

704.000 VNĐ -26% 950.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

704.000 VNĐ 950.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 206

Tai nghe Sennheiser HD 206

1.063.000 VNĐ -18% 1.290.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.063.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 439 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 439 EAST

1.650.000 VNĐ -16% 1.950.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.650.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.20S

Tai nghe Sennheiser HD 4.20S

1.850.000 VNĐ -15% 2.170.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.850.000 VNĐ 2.170.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 461G

Tai nghe Sennheiser HD 461G

1.990.000 VNĐ -19% 2.430.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ 2.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 461i

Tai nghe Sennheiser HD 461i

1.990.000 VNĐ -26% 2.670.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 518 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 518 EAST

2.499.000 VNĐ -26% 3.370.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.499.000 VNĐ 3.370.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.30i

Tai nghe Sennheiser HD 4.30i

2.350.000 VNĐ -28% 3.220.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.350.000 VNĐ 3.220.000 VNĐ

Tai nghe Sennheiser HD 471G

Tai nghe Sennheiser HD 471G

2.590.000 VNĐ -11% 2.900.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.590.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 558 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 558 EAST

3.249.000 VNĐ -18% 3.930.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.249.000 VNĐ 3.930.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 559

Tai nghe Sennheiser HD 559

3.650.000 VNĐ -16% 4.310.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.650.000 VNĐ 4.310.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 598 EAST

Tai nghe Sennheiser HD 598 EAST

4.599.000 VNĐ -10% 5.110.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.599.000 VNĐ 5.110.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 569

Tai nghe Sennheiser HD 569

4.624.000 VNĐ -26% 6.200.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.624.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 579

Tai nghe Sennheiser HD 579

5.086.000 VNĐ -19% 6.210.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

5.086.000 VNĐ 6.210.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser PXC480

Tai nghe Sennheiser PXC480

7.968.000 VNĐ -22% 10.120.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

7.968.000 VNĐ 10.120.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 600

Tai nghe Sennheiser HD 600

8.599.000 VNĐ -15% 10.060.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

8.599.000 VNĐ 10.060.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 650

Tai nghe Sennheiser HD 650

9.500.000 VNĐ -14% 10.930.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

9.500.000 VNĐ 10.930.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 335s

Tai nghe Sennheiser HD 335s

2.554.000 VNĐ -11% 2.840.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.554.000 VNĐ 2.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 630VB

Tai nghe Sennheiser HD 630VB

11.290.000 VNĐ -28% 15.470.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

11.290.000 VNĐ 15.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 4.30G

Tai nghe Sennheiser HD 4.30G

2.872.000 VNĐ -13% 3.300.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.872.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ

Tai nghe Sennheiser HD 660s

Tai nghe Sennheiser HD 660s

14.738.000 VNĐ -22% 18.720.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

14.738.000 VNĐ 18.720.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 700

Tai nghe Sennheiser HD 700

16.990.000 VNĐ -26% 22.940.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

16.990.000 VNĐ 22.940.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 800

Tai nghe Sennheiser HD 800

28.999.000 VNĐ -18% 35.090.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

28.999.000 VNĐ 35.090.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 800s

Tai nghe Sennheiser HD 800s

29.900.000 VNĐ -10% 33.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

29.900.000 VNĐ 33.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 599

Tai nghe Sennheiser HD 599

6.243.000 VNĐ -11% 6.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

6.243.000 VNĐ 6.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HD 820

Tai nghe Sennheiser HD 820

67.147.000 VNĐ -16% 79.230.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

67.147.000 VNĐ 79.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY