Micro karaoke không dây Micro không dây BBSMicro không dây BBS Micro không dây VINAKTVMicro không dây VINAKTV Micro không dây AAPMicro không dây AAP Micro không dây CACMicro không dây CAC Micro không dây SennheiserMicro không dây Sennheiser Micro không dây RELACARTMicro không dây RELACART Micro không dây VIET KTVMicro không dây VIET KTV Micro không dây PARAMAXMicro không dây PARAMAX Micro Karaoke không dây CAVSMicro Karaoke không dây CAVS Micro không dây JarguarMicro không dây Jarguar

Micro karaoke không dây giá sốc

Bộ Micro không dây choàng đầu EW 512P G4-BW

Bộ Micro không dây choàng đầu EW 512P G4-BW

21.030.000 VNĐ

Bộ micro không dây choàng đầu, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 500 G4, bộ phát gài lưng SK 500 G4 và micro choàng đầu MKE 2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21.030.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu EW 100 G4-ME3-B

Bộ Micro không dây choàng đầu EW 100 G4-ME3-B

15.680.000 VNĐ

Bộ micro không dây choàng đầu, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4 và micro choàng đầu ME 3

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.680.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu EW D1-ME3-NH-NT

Bộ Micro không dây choàng đầu EW D1-ME3-NH-NT

12.460.000 VNĐ

Bộ micro không dây choàng đầu, dải tân UHF, bao gồm bộ thu EM-D1, bộ phát gài lưng SK D1và micro cài ve áo ME 3-II

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.460.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 2-ME3-B

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 2-ME3-B

11.000.000 VNĐ

"Bộ micro không dây choàng đầu, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 2, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro ME 3-II "

Xem ngay Bảo hành: 12 THÁNG

11.000.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-908-B

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-908-B

8.550.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cổ ngỗng, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro cổ ngỗng e908T "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.550.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-CI1-B

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-CI1-B

6.110.000 VNĐ

"Bộ micro không dây dành cho nhạc cụ, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, bộ phát gài lưng SK-XSW và giắc kết nối Cl1 "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

6.110.000 VNĐ

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-ME3-B

Bộ Micro không dây choàng đầu XSW 1-ME3-B

8.550.000 VNĐ

"Bộ micro không dây choàng đầu, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro ME 3-II "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.550.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve XSW 2-ME2-B

Bộ Micro không dây cài ve XSW 2-ME2-B

9.770.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 2, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro ME 2-2 "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.770.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve XSW 2-ME2-B

Bộ Micro không dây cài ve XSW 2-ME2-B

9.770.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 2, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro ME 2-2 "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.770.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW D1-ME2-NH-NT

Bộ Micro không dây cài ve EW D1-ME2-NH-NT

11.330.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve áo, dải tân UHF, bao gồm bộ thu EM-D1, bộ phát gài lưng SK-D1và micro cài ve áo ME 2.

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.330.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve XSW 1-ME2-B

Bộ Micro không dây cài ve XSW 1-ME2-B

7.330.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, bộ phát gài lưng SK-XSW và micro ME 2-2 "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

7.330.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 ENG G4-B

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 ENG G4-B

18.690.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EK 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4, micro cài ve ME 2 và bộ phát SKP 100 G4

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

18.690.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW 122P G4-B

Bộ Micro không dây cài ve EW 122P G4-B

14.010.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EK 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4 và micro cài ve ME 4

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.010.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 G4-ME4-B

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 G4-ME4-B

13.840.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4 và micro cài ve ME4

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.840.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW 112P G4-B

Bộ Micro không dây cài ve EW 112P G4-B

14.010.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EK 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4 và micro cài ve ME 2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.010.000 VNĐ

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 G4-ME2-B

Bộ Micro không dây cài ve EW 100 G4-ME2-B

13.840.000 VNĐ

Bộ micro không dây cài ve, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát gài lưng SK 100 G4 và micro cài ve ME 2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.840.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW D1-845S-NH-NT

Bộ thu và phát Sennheiser EW D1-845S-NH-NT

12.460.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay , dải tân UHF, bao gồm bộ thu EM-D1 và micro cầm tay SKM-D1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.460.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW D1-835S-NH-NT

Bộ thu và phát Sennheiser EW D1-835S-NH-NT

11.330.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay , dải tân UHF, bao gồm bộ thu EM-D1 và micro cầm tay SKM-D1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.330.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 2-865-B

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 2-865-B

11.000.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 2, micro cầm tay SKM 865-XSW "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.000.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 2-835-B

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 2-835-B

9.770.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 2, micro cầm tay SKM 835-XSW "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.770.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 1-835-B

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 1-835-B

7.330.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, micro cầm tay SKM 835-XSW "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

7.330.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 1-825-B

Bộ thu và phát Sennheiser XSW 1-825-B

6.110.000 VNĐ

"Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM-XSW 1, micro cầm tay SKM 825-XSW "

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

6.110.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-965-Bw

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-965-Bw

29.920.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 300-500 G4, bộ phát cầm tay SKM 500+ MMK 965-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

29.920.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-945-BW

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-945-BW

21.860.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 300-500 G4, bộ phát cầm tay SKM 500+ MDD 945-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21.860.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-935-BW

Bộ thu và phát Sennheiser EW 500 G4-935-BW

20.710.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 300-500 G4, bộ phát cầm tay SKM 500+ MDD 935-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

20.710.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-945-S-B

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-945-S-B

15.440.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát cầm tay SKM 100 G4-S+MMD945-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.440.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-935-S-B

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-935-S-B

14.340.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát cầm tay SKM 100 G4-S +MEE865-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.340.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-865-S-B

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-865-S-B

17.310.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4, bộ phát cầm tay SKM 100 G4-S +MEE 865-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

17.310.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 135P G4-B

Bộ thu và phát Sennheiser EW 135P G4-B

14.010.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EK 100 G4, micro cài ve ME 2 và bộ phát SMP 100 G4

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.010.000 VNĐ

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-835

Bộ thu và phát Sennheiser EW 100 G4-835

13.840.000 VNĐ

Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu EM 100 G4; bộ phát cầm tay SKM 100 G4-S +MMD 835-1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.840.000 VNĐ

Micro không dây AAP M6

Micro không dây AAP M6

9.000.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.000.000 VNĐ

Mic không dây CAVS 2000SE

Mic không dây CAVS 2000SE

5.200.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.200.000 VNĐ

1 nam bao hanh

Micro karaoke BBS U-4500 GS

Micro karaoke BBS U-4500 GS

9.170.000 VNĐ
U-4500 mic karaoke Sử dụng năm loại mã nhận dạng giúp ngăn chặn các tần số nhiễu xuyên âm. Lựa chọn 600 kênh UHF, phạm vi tần số lựa chọn 793MHz - 816.960MHz. Tính năng cảm ứng thông minh, tự động tắt / bật tín hiệu ở chế độ chờ hoạt động. Hỗ trợ ổ sạc pin trực tiếp trên đầu thu khi khách hàng sử dụng loại pin sạc. Công nghệ dynamic kép nén trực tuyến, giúp tăng cường hiệu xuất âm thanh, kiểm soát giải tần số cao và hạn chế tiếng hú Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

9.170.000 VNĐ

Micro karaokephone Paramax Pro 8000N

Micro karaokephone Paramax Pro 8000N

3.780.000 VNĐ -25% 4.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

3.780.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

Micro karaoke VinaKTV USS 1000 Plus

Micro karaoke VinaKTV USS 1000 Plus

5.950.000 VNĐ -21% 7.490.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.950.000 VNĐ 7.490.000 VNĐ

Là một trong những thiết bị quan trọng của dàn âm thanh karaoke, chính vì vậy việc lựa chọn được micro chất lượng luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Ngày nay, micro không dây đang dần được ưa chuộng bởi tính tiện lợi của nó. Không còn bị vướng víu bởi dây cắm, có thể di chuyển dễ dàng đến khắp mọi nơi. Micro không dây đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã từ micro cực to đến micro nhỏ cài áo. Với độ nhạy âm tốt, hút tiếng mà dù di chuyển xa nhưng âm thanh vẫn rõ nét. Micro không dây thích hợp sử dụng trong dàn karaoke tại gia, phòng hát, sân khấu, hội chợ…

 

Xem thêm >
Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.