JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

DBX giá sốc

Thương hiệu
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA2

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA2

9.940.000 VNĐ -15% 11.690.000 VNĐ

2 x 6 Complete Loudspeaker Management System

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.940.000 VNĐ 11.690.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 234XS

Bộ phân tần âm thanh DBX 234XS

4.760.000 VNĐ -15% 5.600.000 VNĐ

Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover with XLR Connectors

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

4.760.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 223XS

Bộ phân tần âm thanh DBX 223XS

3.560.000 VNĐ -16% 4.190.000 VNĐ

Stereo 2-way, Mono 3-way Crossover with XLR Connectors

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.560.000 VNĐ 4.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 234S

Bộ phân tần âm thanh DBX 234S

3.960.000 VNĐ -16% 4.660.000 VNĐ

Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.960.000 VNĐ 4.660.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2231

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2231

14.000.000 VNĐ -15% 16.470.000 VNĐ

20 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.000.000 VNĐ 16.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 1231

Bộ cân bằng âm thanh DBX 1231

9.510.000 VNĐ -16% 11.190.000 VNĐ

12 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.510.000 VNĐ 11.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 231S

Bộ cân bằng âm thanh DBX 231S

3.960.000 VNĐ -16% 4.660.000 VNĐ

2 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.960.000 VNĐ 4.660.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 131S

Bộ cân bằng âm thanh DBX 131S

3.170.000 VNĐ -16% 3.730.000 VNĐ

2 Series - Single 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.170.000 VNĐ 3.730.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2215

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2215

11.360.000 VNĐ -15% 13.360.000 VNĐ

20 Series - Dual 15 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.360.000 VNĐ 13.360.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 215S

Bộ cân bằng âm thanh DBX 215S

3.170.000 VNĐ -16% 3.730.000 VNĐ

2 Series - Dual 15 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.170.000 VNĐ 3.730.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 223S

Bộ phân tần âm thanh DBX 223S

3.170.000 VNĐ -16% 3.730.000 VNĐ

Stereo 2-way, Mono 3-way Crossover

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.170.000 VNĐ 3.730.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 31

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 31

16.640.000 VNĐ -16% 19.580.000 VNĐ

iEQ Series - Intelligent Dual 31 Band Graphic Equalizer w/AFS

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.640.000 VNĐ 19.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 15

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 15

14.000.000 VNĐ -15% 16.470.000 VNĐ

20 Series - Dual 31 Band Graphic EqualizeriEQ Series - Intelligent Dual 15 Band Graphic Equalizer w/AFS

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.000.000 VNĐ 16.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA260

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA260

14.920.000 VNĐ -15% 17.550.000 VNĐ

2 x 6 Loudspeaker Management System w/ Display

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.920.000 VNĐ 17.550.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển 8 vùng DBX ZC-9

Bộ điều khiển 8 vùng DBX ZC-9

1.360.000 VNĐ -15% 1.600.000 VNĐ

8 Position Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.360.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng và âm lượng DBX ZC-8

Bộ điều khiển vùng và âm lượng DBX ZC-8

1.360.000 VNĐ -15% 1.600.000 VNĐ

Up/Down Volume w/Source Select

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.360.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-7

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-7

1.360.000 VNĐ -15% 1.600.000 VNĐ

Mic Page Assignment Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.360.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-6

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-6

1.230.000 VNĐ -16% 1.450.000 VNĐ

Push Button Up/Down Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.230.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX ZC-Fire

DBX ZC-Fire

1.500.000 VNĐ -16% 1.770.000 VNĐ

Fire System Interface

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.500.000 VNĐ 1.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX ZC-BOB

DBX ZC-BOB

1.910.000 VNĐ -16% 2.250.000 VNĐ

Break Out Box for Home Run Cabling

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.910.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển khu vực đầu vào DBX ZC-4

Bộ điều khiển khu vực đầu vào DBX ZC-4

1.500.000 VNĐ -16% 1.770.000 VNĐ

Contact Closure Input Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.500.000 VNĐ 1.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-3

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-3

1.360.000 VNĐ -15% 1.600.000 VNĐ

Program Selector Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.360.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-2

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-2

1.230.000 VNĐ -16% 1.450.000 VNĐ

Programable Volume and Mute Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.230.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-1

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-1

1.230.000 VNĐ -16% 1.450.000 VNĐ

Programable Volume Control Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.230.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1261M

DBX Zone Pro 1261M

17.570.000 VNĐ -15% 20.670.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor w/blank front (6 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

17.570.000 VNĐ 20.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1261

DBX Zone Pro 1261

16.300.000 VNĐ -16% 19.180.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor w/blank front (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.300.000 VNĐ 19.180.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1260M

DBX Zone Pro 1260M

19.510.000 VNĐ -15% 22.950.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor (6 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

19.510.000 VNĐ 22.950.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1260

DBX Zone Pro 1260

18.220.000 VNĐ -15% 21.430.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

18.220.000 VNĐ 21.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 641M

DBX Zone Pro 641M

11.530.000 VNĐ -15% 13.560.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor w/blank front (4 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.530.000 VNĐ 13.560.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 641

DBX Zone Pro 641

10.340.000 VNĐ -15% 12.160.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor w/blank front (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10.340.000 VNĐ 12.160.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX 640M

DBX 640M

13.300.000 VNĐ -16% 15.650.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor (4 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.300.000 VNĐ 15.650.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 640

DBX Zone Pro 640

12.110.000 VNĐ -16% 14.250.000 VNĐ

BLU-Link Card for Soundcraft Si ConsolesRecorder Mixer, 32 Mic/Line + 4 Stereo-Line, 8 Groups, 10 Aux

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.110.000 VNĐ 14.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX BLU-Si

DBX BLU-Si

12.810.000 VNĐ -15% 15.070.000 VNĐ

BLU-Link Card for Soundcraft Si Consoles

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.810.000 VNĐ 15.070.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Cáp kết nối DBX USB to SERIAL

Cáp kết nối DBX USB to SERIAL

880.000 VNĐ -16% 1.040.000 VNĐ

USB to Serial Cable

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

880.000 VNĐ 1.040.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX PS6 - PMC Power Supply

DBX PS6 - PMC Power Supply

7.560.000 VNĐ -15% 8.890.000 VNĐ

Power Supply for PMC

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

7.560.000 VNĐ 8.890.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.