Loa Sân Khấu JBLLoa Sân Khấu JBL Micro AKGMicro AKG Amply CROWNAmply CROWN DBXDBX Mixer SoundcraftMixer Soundcraft LEXICONLEXICON

DBX giá sốc

Loại Amply

Loại mixer-vang số

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA2

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack PA2

11.980.000 VNĐ

2 x 6 Complete Loudspeaker Management System

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.980.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 234XS

Bộ phân tần âm thanh DBX 234XS

5.740.000 VNĐ

Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover with XLR Connectors

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.740.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 223XS

Bộ phân tần âm thanh DBX 223XS

Liên hệ

Stereo 2-way, Mono 3-way Crossover with XLR Connectors

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 234S

Bộ phân tần âm thanh DBX 234S

4.770.000 VNĐ

Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

4.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2231 (Ngừng kinh doanh)

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2231 (Ngừng kinh doanh)

16.870.000 VNĐ

20 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Equalizer DBX 231S

Equalizer DBX 231S

5.090.000 VNĐ

2 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.090.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 131S

Bộ cân bằng âm thanh DBX 131S

3.820.000 VNĐ

2 Series - Single 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2215 (Ngừng kinh doanh)

Bộ cân bằng âm thanh DBX 2215 (Ngừng kinh doanh)

13.690.000 VNĐ

20 Series - Dual 15 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.690.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 215S

Bộ cân bằng âm thanh DBX 215S

3.820.000 VNĐ

2 Series - Dual 15 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ phân tần âm thanh DBX 223S

Bộ phân tần âm thanh DBX 223S

3.820.000 VNĐ

Stereo 2-way, Mono 3-way Crossover

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 31

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 31

16.870.000 VNĐ

iEQ Series - Intelligent Dual 31 Band Graphic Equalizer w/AFS

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 15 ( Ngừng kinh doanh)

Bộ cân bằng âm thanh DBX iEQ 15 ( Ngừng kinh doanh)

20.070.000 VNĐ

20 Series - Dual 31 Band Graphic EqualizeriEQ Series - Intelligent Dual 15 Band Graphic Equalizer w/AFS

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

20.070.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack 260

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack 260

23.120.000 VNĐ

2 x 6 Loudspeaker Management System w/ Display

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.120.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ cân bằng âm thanh DBX 1231

Bộ cân bằng âm thanh DBX 1231

11.470.000 VNĐ

12 Series - Dual 31 Band Graphic Equalizer

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Âm ly công suất 4 kênh KTS DCi 4|1250ND

Âm ly công suất 4 kênh KTS DCi 4|1250ND

Liên hệ

Âm ly KTS 4 kênh công suất 1250W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển 8 vùng DBX ZC-9

Bộ điều khiển 8 vùng DBX ZC-9

1.630.000 VNĐ

8 Position Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng và âm lượng DBX ZC-8

Bộ điều khiển vùng và âm lượng DBX ZC-8

1.630.000 VNĐ

Up/Down Volume w/Source Select

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-7

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-7

1.630.000 VNĐ

Mic Page Assignment Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-6

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-6

1.480.000 VNĐ

Push Button Up/Down Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.480.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX ZC-Fire

DBX ZC-Fire

1.820.000 VNĐ

Fire System Interface

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX ZC-BOB

DBX ZC-BOB

2.310.000 VNĐ

Break Out Box for Home Run Cabling

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

2.310.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển khu vực đầu vào DBX ZC-4

Bộ điều khiển khu vực đầu vào DBX ZC-4

1.820.000 VNĐ

Contact Closure Input Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-3

Bộ điều khiển vùng DBX ZC-3

1.630.000 VNĐ

Program Selector Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-2

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-2

1.480.000 VNĐ

Programable Volume and Mute Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.480.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-1

Bộ điều khiển âm lượng DBX ZC-1

1.480.000 VNĐ

Programable Volume Control Zone Controller

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

1.480.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1261M

DBX Zone Pro 1261M

21.180.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor w/blank front (6 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21.180.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1261

DBX Zone Pro 1261

19.650.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor w/blank front (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

19.650.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1260M

DBX Zone Pro 1260M

23.520.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor (6 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.520.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 1260

DBX Zone Pro 1260

21.970.000 VNĐ

12 x 6 Zone Processor (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21.970.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 641M

DBX Zone Pro 641M

13.890.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor w/blank front (4 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.890.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 641

DBX Zone Pro 641

12.450.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor w/blank front (2 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.450.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX 640M

DBX 640M

16.030.000 VNĐ

6 x 4 Zone Processor (4 mic/line)

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.030.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX Zone Pro 640

DBX Zone Pro 640

14.610.000 VNĐ

BLU-Link Card for Soundcraft Si ConsolesRecorder Mixer, 32 Mic/Line + 4 Stereo-Line, 8 Groups, 10 Aux

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.610.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX BLU-Si

DBX BLU-Si

15.430.000 VNĐ

BLU-Link Card for Soundcraft Si Consoles

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Cáp kết nối DBX USB to SERIAL

Cáp kết nối DBX USB to SERIAL

Liên hệ

USB to Serial Cable

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

DBX là thương hiệu đã có hơn 40 năm xuất hiện trên thị trường chuyên cung cấp các thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Mỹ. Các thiết bị xử lý âm thanh sân khấu DBX luôn được giới chuyên nghiệp tin dùng và có mặt trong mọi hệ thống âm thanh chuyên nghiệp cao cấp hiện nay.
 
 
Thiết bị âm thanh sân khấu DBX được giới chuyên nghiệp tin dùng

*Những lý do bạn nên chọn mua thiết bị âm thanh sân khấu DBX

Với chất lượng sản phẩm và chiều dài thương hiệu vững chắc, DBX là một trong những hãng sản xuất thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh có độ tin cậy cao, mang lại sự yên tâm và hài lòng cho những khách hàng khó tính nhất:

- DBX là thương hiệu cung cấp thiết bị âm thanh sân khấu DBX được các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp nổi tiếng toàn cầu lựa chọn, chất lượng cao cấp đã được khẳng định.

- Các thiết bị chỉnh âm của DBX có khả năng điều chỉnh được đa dạng loại nhạc dù là nhạc sàn, nhạc dance, nhạc bolero, rock,... phù hợp với dàn âm thanh sân khấu lớn nhỏ

- DBX bao gồm các thiết bị dễ dàng sử dụng, dù là người mới sử dụng hay nghiệp dư đều có thể dễ dàng điều chỉnh

Các thiết bị âm thanh sân khấu DBX giúp làm thay đổi tính chất âm thanh, giúp âm thanh sạch sẽ, chi tiết, điều chỉnh được những tiếng mong muốn to – nhỏ, hay hơn.

*Thiết bị chỉnh âm của DBX cho âm thanh chất lượng hơn

Một trong số những sản phẩm được các nhà sản xuất âm nhạc cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tin tưởng hàng đầu hiện nay là thiết bị chỉnh âm thuộc dòng âm thanh sân khấu DBX của hãng Harman Professional với các tính năng và công dụng vượt trội như sau:

- Tính năng: thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại nhìn vô cùng bắt mắt và ấn tượng, được tối ưu rõ ràng nhất trong phần thiết kế ngõ cắm, dễ dàng căn chỉnh dù với người không rành về kỹ thuật.

- Công dụng: cân bằng tần số của dàn âm thanh, chỉnh dàn âm thanh cho phù hợp với khán phòng, với loại nhạc, cắt những âm thanh lỗi của người hát,…cho bản nhạc hay và chuyên nghiệp, êm tai hơn.

 

 Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack 260

*Một số sản phẩm tiêu biểu của âm thanh sân khấu DBX

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại thiết bị âm thanh sân khấu đa dạng mẫu mã kiểu dáng, các thiết bị chỉnh âm của DBX được rất nhiều đơn vị điện tử ưa chuộng. Thế giới âm thanh xin đưa ra một số mẫu thiết bị âm thanh sân khấu DBX được dùng nhiều nhất hiện nay: 

- Bộ cân bằng âm thanh DBX 2231

- Bộ xử lý tín hiệu âm thanh DBX DriveRack 260

- Bộ phân tần âm thanh DBX 223XS

DBX Zonepro 1260M

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP THIẾT BỊ DBX CHẤT LƯỢNG

Thế giới âm thanh chuyên cung cấp các sản phẩm DBX chính hãng trên Toàn Quốc, chúng tôi tự hào trở thành điểm đến, sự lựa chọn lý tưởng nhất cho mọi khách hàng với 3 cam kết:

 Cam kết về chất lượng sản phẩm

> Hàng chính hãng, mới 100%

> Tất cả các sản phẩm đều có CQCO, chứng minh nguồn gốc xuất sứ

 Cam kết giá tốt nhất thị trường

> Giá sản phẩm âm thanh sân khấu DBX tốt nhất thị trường, được cập nhật thường xuyên

> Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn

 Cam kết về dịch vụ

> Nhiều hình thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn, cam kết hỗ trợ đổi trả theo đúng ke chính sách về đổi trả sản phẩm

> Giao hàng tất cả các tỉnh thành phố, chi phí vận chuyền cực tốt, đảm bảo uy tín bởi các nhà cung cấp dịch vụ

> Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7 trong các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình giao dịch tại website của công ty

 

Hình ảnh Showroom của Thế Giới Âm Thanh

Đến với Thế Giới Âm Thanh, Qúy khách hàng sẽ được đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về thiết bị âm thanh, Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về thiết bị phù hợp nhất và tiết kiệm ngân sách đến mức tối đa.

>> Showroom Hà Nội: Số 16, ngõ 61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

>> Showroom HCM: 27/2 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

Hotline: 088.883.6006

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY