JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

CROWN giá sốc

Loại mixer-vang số

Amply công suất XTi 4002

Amply công suất XTi 4002

31.050.000 VNĐ

Âm ly công suất 650W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

31.050.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XTi 2002

Amply công suất XTi 2002

22.330.000 VNĐ

Âm ly công suất 475W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

22.330.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS700

Amply công suất KVS700

15.970.000 VNĐ

Âm ly công suất 700W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.970.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS500

Amply công suất KVS500

13.780.000 VNĐ

Âm ly công suất 500W x2 @ 8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS300

Amply công suất KVS300

9.270.000 VNĐ

Âm ly công suất 300W x2 @ 8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.270.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 2502

Amply công suất XLS 2502

15.740.000 VNĐ

Âm ly công suất 440W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.740.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 2002

Amply công suất XLS 2002

13.800.000 VNĐ

Âm ly công suất 375W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13.800.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 1502

Amply công suất XLS 1502

10.360.000 VNĐ

Âm ly công suất 300W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10.360.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 1002

Amply công suất XLS 1002

8.560.000 VNĐ

Âm ly công suất 215W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.560.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

99.340.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

99.340.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

81.500.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

81.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

59.040.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

59.040.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

35.430.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

35.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

30.710.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 475W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

30.710.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

23.390.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XTi 6002

Amply công suất XTi 6002

55.500.000 VNĐ

Âm ly công suất 1200W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

55.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

125.040.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

125.040.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

25.230.000 VNĐ

Bộ tiền khuếch đại KTS surround

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

25.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

60.200.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

60.200.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

44.000.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

44.000.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

15.630.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh xông suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 1900W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

63.100.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 160W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

63.100.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

44.000.000 VNĐ

Âm ly công suất 4 kênh 180W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

44.000.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

65.990.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

65.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

43.760.000 VNĐ

Âm ly công suất 1000W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

43.760.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

37.050.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 2 x 600W @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

37.050.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 600

Amply công suất 2 kênh CTs 600

23.620.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 300W x2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.620.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CT 8150

Amply công suất 8 kênh CT 8150

57.040.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

57.040.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CT 875

Amply công suất 8 kênh CT 875

31.050.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

31.050.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CT 4150

Amply công suất 4 kênh CT 4150

22.330.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 125W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

22.330.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CT 475

Amply công suất 4 kênh CT 475

16.170.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 75W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.170.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.

[x]