Loa Sân Khấu JBLLoa Sân Khấu JBL Micro AKGMicro AKG Amply CROWNAmply CROWN DBXDBX Mixer SoundcraftMixer Soundcraft LEXICONLEXICON

Amply CROWN giá sốc

Loại mixer-vang số

Amply công suất XTi 4002

Amply công suất XTi 4002

33.080.000 VNĐ

Âm ly công suất 650W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

33.080.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XTi 2002

Amply công suất XTi 2002

23.780.000 VNĐ

Âm ly công suất 475W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS700

Amply công suất KVS700

17.010.000 VNĐ

Âm ly công suất 700W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

17.010.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS500

Amply công suất KVS500

14.680.000 VNĐ

Âm ly công suất 500W x2 @ 8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.680.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất KVS300

Amply công suất KVS300

9.870.000 VNĐ

Âm ly công suất 300W x2 @ 8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 2502

Amply công suất XLS 2502

16.770.000 VNĐ

Âm ly công suất 440W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 2002

Amply công suất XLS 2002

14.700.000 VNĐ

Âm ly công suất 375W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14.700.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 1502

Amply công suất XLS 1502

11.030.000 VNĐ

Âm ly công suất 300W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.030.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XLS 1002

Amply công suất XLS 1002

9.110.000 VNĐ

Âm ly công suất 215W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9.110.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

105.810.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

105.810.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

86.820.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

86.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

62.900.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

62.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

37.740.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

37.740.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

32.710.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 475W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

32.710.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

24.910.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

24.910.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất XTi 6002

Amply công suất XTi 6002

60.760.000 VNĐ

Âm ly công suất 1200W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

60.760.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

133.190.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

133.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

26.880.000 VNĐ

Bộ tiền khuếch đại KTS surround

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

26.880.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

64.130.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

64.130.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

46.860.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

46.860.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

16.650.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh xông suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.650.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 1900W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

67.220.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 160W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

67.220.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

46.860.000 VNĐ

Âm ly công suất 4 kênh 180W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

46.860.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

70.300.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

70.300.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

46.610.000 VNĐ

Âm ly công suất 1000W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

46.610.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

39.460.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 2 x 600W @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

39.460.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 2 kênh CTs 600

Amply công suất 2 kênh CTs 600

25.160.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 300W x2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

25.160.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CT 8150

Amply công suất 8 kênh CT 8150

60.760.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

60.760.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 8 kênh CT 875

Amply công suất 8 kênh CT 875

33.080.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

33.080.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CT 4150

Amply công suất 4 kênh CT 4150

23.780.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 125W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất 4 kênh CT 475

Amply công suất 4 kênh CT 475

17.230.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 75W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

17.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Crown là dòng sản phẩm cao cấp của hãng Crown được thiết kế dành riêng cho những hội trường âm thanh đẳng cấp và chuyên nghiệp. Với khả năng khuếch đại âm thanh mạnh mẽ và công suất lớn kèm theo thiết kế tinh tế, đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với hệ thống âm thanh sân khấu của bạn.

 

Amply công suất Crown là sự lựa chọn tốt nhất cho hệ thống âm thanh sân khấu

Sử dụng amply công suất Crown thuộc hãng Harman Professional có nhiều ưu điểm và tính năng nổi bật khiến khách hàng vô cùng hài lòng: giá thành phải chăng, chất lượng âm thanh tuyệt vời, tuổi thọ cao, kết nối được với mọi thiết bị âm thanh...

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA AMPLY CÔNG SUẤT CROWN

→ Chất lượng âm thanh đạt chuẩn:

- Tất cả các sản phẩm amply công suất Crown đều được trang bị công nghệ hiện đại và những tiến bộ tiên tiến về thiết bị âm thanh giúp đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của hệ thống hiệu suất cao, chất lượng cao đáng tin cậy.

- Việc có trang bị amply công suất trong hệ thống dàn âm thanh karaoke đã giúp đáp ứng được hầu hết các yêu cầu âm thanh của khách hàng, phù hợp với nhiều không gian âm thanh khác nhau. 

- Các tính năng, công tắc hoạt động trơn tru và chính xác nhất đem lại chất âm ổn định.

→ Thiết kế tối ưu cho người sử dụng:

- Thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng cho những người chưa có kinh nghiệm.

- Các quạt tản nhiệt cỡ lớn được bố trí ở mặt sau giúp ngăn ngừa sự tụ nhiệt quá mức khi cục đẩy hoạt động trong thời gian dài. Bên cạnh đó là sự bố các nút điều khiển và jack cắm một cách khoa học cho người sử dụng dễ dàng nhớ, thao tác cài đặt hay điều chỉnh mà không gây nhầm lẫn.

- Amply công suất Crown được trang bị chuẩn đầu vào XLR, đầu ra Speakon giúp cho tín hiệu ổn định, nhờ đó mà dòng điện đầu vào được cân bằng tránh lãng phí điện năng.

 

Amply công suất XLS 1002

→ Mức giá hợp lý, đa dạng mẫu mã

- Mức giá cho các mẫu cục đẩy công suất của hãng Crown được cho là khá hợp lý và đa dạng

- Mức giá khi được trải từ thấp đến cao, từ mức giá trung bình đến cao cho những dòng cao cấp giúp người có thể thoải mái lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và ví tiền của mình.

MỘT SỐ MẪU AMPLY CÔNG SUẤT CROWN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Amply công suất Crown với công nghệ xử lý tín hiệu mới nhất của hãng Crown by Harman mang đến một chất lượng âm thanh tuyệt vời ở cường độ cao cùng thiết kế kiểu dáng đẹp mắt là lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng

 Thế Giới Âm Thanh xin giới thiệu tới Qúy khách hàng một số mẫu Amply công suất của hãng Crown hiện đang được bày bán tại khắp các cửa hàng Showroom của chúng tôi:

Amply công suất XLS 1002

- Amply công suất XLS 1502

- Amply công suất XLS 2502 

 ĐỊA CHỈ MUA AMPLY CÔNG SUẤT CROWN UY TÍN

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh, tuy nhiên, để lựa chọn được đơn vị cung cấp chuyên nghiệp, chất lượng, giá phải chăng lại không phải là điều dễ dàng.

Đến với Thế Giới Âm Thanh tự hào trở thành điểm đến, sự lựa chọn lý tưởng nhất cho mọi khách hàng bởi chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị nhất!

Hình ảnh Showroom Thế giới âm thanh

Thế giới âm thanh – Mang cả thế giới âm thanh đến bên bạn!

 Chất lượng sản phẩm đạt CHUẨN

- Hàng chính hãng 100%

- Tất cả các sản phẩm đều có CQCO, chứng minh nguồn gốc xuất sứ và giấy ủy quyền phân phối của hãng.

- Luôn cập nhật các sản phẩm PHIÊN BẢN MỚI nhất, đầy đủ Model, mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.

 Giá cả cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

- Giá cả cạnh tranh, thường xuyên có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn 

- Bảo hành uy tín, tư vấn hỗ trợ 24/7

 Sự an tâm và hài lòng tuyệt đối

- Thời gian giao hàng nhanh chóng, thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp… 

- Đội ngũ kĩ thuật, tư vấn viên có thâm niên trong lĩnh vực thiết bị âm thanh  

Hãy đến với hệ thống Showroom của Thegioiamthanh.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, nhiệt tình nhất.

>> Showroom Hà Nội: Số 16, ngõ 61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

>> Showroom HCM: 27/2 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

Hotline: 088.883.6006

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY