JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

CROWN giá sốc

Thương hiệu
Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

Bộ tiền khuếch đại KTS DSi 8M

24.690.000 VNĐ -10% 27.430.000 VNĐ

Bộ tiền khuếch đại KTS surround

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

24.690.000 VNĐ 27.430.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

Amply công suất 2 kênh DSi 6000

58.900.000 VNĐ -10% 65.440.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

58.900.000 VNĐ 65.440.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

Amply công suất 2 kênh DSi 4000

43.040.000 VNĐ -10% 47.820.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

43.040.000 VNĐ 47.820.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

Amply công suất 2 kênh DSi 1000

15.290.000 VNĐ -11% 16.990.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh xông suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.290.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Amply công suất 4 kênh i-Tech 4x3500HD

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 1900W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 12000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 9000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Amply công suất 2 kênh i-Tech 5000HD

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

Amply công suất 2 kênh MA 12000i

122.320.000 VNĐ -10% 135.910.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 2100W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

122.320.000 VNĐ 135.910.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

Amply công suất 2 kênh MA 9000i

97.170.000 VNĐ -11% 107.970.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1500W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

97.170.000 VNĐ 107.970.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

Amply công suất 2 kênh MA 5000i

79.730.000 VNĐ -11% 88.590.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

79.730.000 VNĐ 88.590.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

Amply công suất 2 kênh CDi 6000

57.760.000 VNĐ -11% 64.180.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1200W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

57.760.000 VNĐ 64.180.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

Amply công suất 2 kênh CDi 4000

34.660.000 VNĐ -10% 38.510.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 650W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

34.660.000 VNĐ 38.510.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

Amply công suất 2 kênh CDi 2000

30.040.000 VNĐ -11% 33.380.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 475W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

30.040.000 VNĐ 33.380.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

Amply công suất 2 kênh CDi 1000

22.880.000 VNĐ -10% 25.420.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 275W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

22.880.000 VNĐ 25.420.000 VNĐ

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

Amply công suất 8 kênh CTs 8200

61.730.000 VNĐ -11% 68.590.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 160W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

61.730.000 VNĐ 68.590.000 VNĐ

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

Amply công suất 4 kênh CTs 4200

43.040.000 VNĐ -10% 47.820.000 VNĐ

Âm ly công suất 4 kênh 180W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

43.040.000 VNĐ 47.820.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

Amply công suất 2 kênh CTs 3000

64.560.000 VNĐ -10% 71.730.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 1250W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

64.560.000 VNĐ 71.730.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

Amply công suất 2 kênh CTs 2000

42.800.000 VNĐ -11% 47.560.000 VNĐ

Âm ly công suất 1000W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

42.800.000 VNĐ 47.560.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

Amply công suất 2 kênh CTs 1200

36.240.000 VNĐ -11% 40.270.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 2 x 600W @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

36.240.000 VNĐ 40.270.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh CTs 600

Amply công suất 2 kênh CTs 600

23.100.000 VNĐ -11% 25.670.000 VNĐ

Âm ly công suất 2 kênh 300W x2

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.100.000 VNĐ 25.670.000 VNĐ

Amply công suất 8 kênh CT 8150

Amply công suất 8 kênh CT 8150

55.800.000 VNĐ -10% 62.000.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

55.800.000 VNĐ 62.000.000 VNĐ

Amply công suất 8 kênh CT 875

Amply công suất 8 kênh CT 875

30.380.000 VNĐ -10% 33.750.000 VNĐ

Âm ly 8 kênh công suất 125W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

30.380.000 VNĐ 33.750.000 VNĐ

Amply công suất 4 kênh CT 4150

Amply công suất 4 kênh CT 4150

21.840.000 VNĐ -11% 24.270.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 125W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21.840.000 VNĐ 24.270.000 VNĐ

Amply công suất 4 kênh CT 475

Amply công suất 4 kênh CT 475

15.820.000 VNĐ -11% 17.580.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 75W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.820.000 VNĐ 17.580.000 VNĐ

Amply công suất 8 kênh KTS DCi 8|600ND

Amply công suất 8 kênh KTS DCi 8|600ND

Liên hệ

Âm ly KTS 8 kênh công suất 600W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 8 kênh DCi 8|600N

Amply công suất 8 kênh DCi 8|600N

Liên hệ

Âm ly 8 kênh công suất 1200W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 8 kênh DCi 8|300N

Amply công suất 8 kênh DCi 8|300N

Liên hệ

Âm ly 8 kênh công suất 600W x8 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 4 kênh DCi 4|2400N

Amply công suất 4 kênh DCi 4|2400N

195.650.000 VNĐ -11% 217.390.000 VNĐ

Âm ly 4 kênh công suất 1900W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

195.650.000 VNĐ 217.390.000 VNĐ

Amply công suất 4 kênh DCi 4|1250N

Amply công suất 4 kênh DCi 4|1250N

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 1250W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 4 kênh DCi 4|600N

Amply công suất 4 kênh DCi 4|600N

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 600W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 4 kênh DCi 4|300N

Amply công suất 4 kênh DCi 4|300N

Liên hệ

Âm ly 4 kênh công suất 300W x4 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh DCi 2|2400N

Amply công suất 2 kênh DCi 2|2400N

129.340.000 VNĐ -10% 143.710.000 VNĐ

Âm ly 2 kênh công suất 1900W x2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

129.340.000 VNĐ 143.710.000 VNĐ

Amply công suất 2 kênh DCi 2|1250N

Amply công suất 2 kênh DCi 2|1250N

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 1250W x 2 @8Ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Amply công suất 2 kênh DCi 2|600N

Amply công suất 2 kênh DCi 2|600N

Liên hệ

Âm ly 2 kênh công suất 600W x2 @8Ohm 

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.