JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

AKG giá sốc

Thương hiệu:

Micro không dây AKG WMS40 Mini Vocal

Micro không dây AKG WMS40 Mini Vocal

3.820.000 VNĐ -8% 4.150.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.820.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Vocal

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Vocal

5.780.000 VNĐ -8% 6.280.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.780.000 VNĐ 6.280.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS420 Vocal Set

Micro không dây AKG WMS420 Vocal Set

8.110.000 VNĐ -9% 8.820.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.110.000 VNĐ 8.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Instrumental

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Instrumental

5.780.000 VNĐ -8% 6.280.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.780.000 VNĐ 6.280.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Mix

Micro không dây AKG WMS40 Mini2 Mix

5.780.000 VNĐ -8% 6.280.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.780.000 VNĐ 6.280.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS40 Mini Instrumental

Micro không dây AKG WMS40 Mini Instrumental

3.820.000 VNĐ -8% 4.150.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.820.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG D5 WL1

Micro không dây AKG D5 WL1

3.450.000 VNĐ -8% 3.750.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3.450.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG D7 WL1

Micro không dây AKG D7 WL1

5.530.000 VNĐ -8% 6.010.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.530.000 VNĐ 6.010.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG C5 WL1

Micro không dây AKG C5 WL1

5.320.000 VNĐ -8% 5.780.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

5.320.000 VNĐ 5.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG C535 WL1

Micro không dây AKG C535 WL1

8.110.000 VNĐ -9% 8.820.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.110.000 VNĐ 8.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG PT4500

Micro không dây AKG PT4500

11.570.000 VNĐ -9% 12.580.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.570.000 VNĐ 12.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG HT4500

Micro không dây AKG HT4500

11.570.000 VNĐ -9% 12.580.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11.570.000 VNĐ 12.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG SR4500

Micro không dây AKG SR4500

19.680.000 VNĐ -8% 21.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

19.680.000 VNĐ 21.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS4500 CM311

Micro không dây AKG WMS4500 CM311

37.050.000 VNĐ -8% 40.270.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

37.050.000 VNĐ 40.270.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS4500 HC577

Micro không dây AKG WMS4500 HC577

37.050.000 VNĐ -8% 40.270.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

37.050.000 VNĐ 40.270.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS4500 CK77

Micro không dây AKG WMS4500 CK77

32.420.000 VNĐ -9% 35.240.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

32.420.000 VNĐ 35.240.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS4500 Instrumental

Micro không dây AKG WMS4500 Instrumental

24.770.000 VNĐ -8% 26.920.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

24.770.000 VNĐ 26.920.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS4500 D7

Micro không dây AKG WMS4500 D7

28.700.000 VNĐ -9% 31.200.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

28.700.000 VNĐ 31.200.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG SR470

Micro không dây AKG SR470

8.260.000 VNĐ -9% 8.980.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.260.000 VNĐ 8.980.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG PT470

Micro không dây AKG PT470

6.490.000 VNĐ -8% 7.050.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

6.490.000 VNĐ 7.050.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG HT470 D5

Micro không dây AKG HT470 D5

6.490.000 VNĐ -8% 7.050.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

6.490.000 VNĐ 7.050.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG HT470 C5

Micro không dây AKG HT470 C5

8.110.000 VNĐ -9% 8.820.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.110.000 VNĐ 8.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS470 Presenter

Micro không dây AKG WMS470 Presenter

16.680.000 VNĐ -8% 18.130.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.680.000 VNĐ 18.130.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS470 Sports

Micro không dây AKG WMS470 Sports

16.220.000 VNĐ -8% 17.630.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16.220.000 VNĐ 17.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS470 Instrumental

Micro không dây AKG WMS470 Instrumental

12.730.000 VNĐ -9% 13.840.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.730.000 VNĐ 13.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS470 C5

Micro không dây AKG WMS470 C5

15.300.000 VNĐ -8% 16.630.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.300.000 VNĐ 16.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS470 D5

Micro không dây AKG WMS470 D5

12.730.000 VNĐ -9% 13.840.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

12.730.000 VNĐ 13.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS420 Instrumental Set

Micro không dây AKG WMS420 Instrumental Set

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS420 Presenter Set

Micro không dây AKG WMS420 Presenter Set

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Micro không dây AKG WMS420 Headworn Set

Micro không dây AKG WMS420 Headworn Set

8.740.000 VNĐ -8% 9.500.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8.740.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Microphone AKG P2

Microphone AKG P2

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Microphone AKG P3S

Microphone AKG P3S

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Microphone AKG P3

Microphone AKG P3

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Microphone AKG P4

Microphone AKG P4

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Microphone AKG P5i

Microphone AKG P5i

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.