Micro Micro ShennheiserMicro Shennheiser Micro ShureMicro Shure

Micro giá sốc

Micro độ nhạy cao Shure MX393/C

Micro độ nhạy cao Shure MX393/C

5.100.000 VNĐ -14% 5.892.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.100.000 VNĐ 5.892.000 VNĐ

Micro Shure MX393/S

Micro Shure MX393/S

5.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.990.000 VNĐ

Micro cổ ngổng Shure MX418D/C-X

Micro cổ ngổng Shure MX418D/C-X

5.950.000 VNĐ -14% 6.876.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.950.000 VNĐ 6.876.000 VNĐ

Micro Shure SM7B

Micro Shure SM7B

8.850.000 VNĐ -14% 10.224.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

8.850.000 VNĐ 10.224.000 VNĐ

Micro có dây Shure PG58

Micro có dây Shure PG58

1.350.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

1.350.000 VNĐ

Micro có dây Shure SM58-LC

Micro có dây Shure SM58-LC

2.840.000 VNĐ -3% 2.900.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

2.840.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

Micro không dây Shure SVX288E/PG58

Micro không dây Shure SVX288E/PG58

9.080.000 VNĐ -33% 13.500.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

9.080.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ

Micro không dây Shure BLX288A/PG58

Micro không dây Shure BLX288A/PG58

13.890.000 VNĐ -5% 14.496.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

13.890.000 VNĐ 14.496.000 VNĐ

Micro có dây Shure PGA58-LC

Micro có dây Shure PGA58-LC

1.190.000 VNĐ -12% 1.350.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

1.190.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ

Micro không dây Shure SVX288AZ/PG58

Micro không dây Shure SVX288AZ/PG58

9.080.000 VNĐ -14% 10.488.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

9.080.000 VNĐ 10.488.000 VNĐ

Micro cầm tay Shure UR12D

Micro cầm tay Shure UR12D

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

Micro Shure ULX-D4D

Micro Shure ULX-D4D

64.440.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

64.440.000 VNĐ

Micro không dây Shure SVX24E/PG58

Micro không dây Shure SVX24E/PG58

5.120.000 VNĐ -14% 5.916.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.120.000 VNĐ 5.916.000 VNĐ

Micro không dây cài áo Shure SVX188E/CVL

Micro không dây cài áo Shure SVX188E/CVL

9.080.000 VNĐ -14% 10.488.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

9.080.000 VNĐ 10.488.000 VNĐ

Micro không dây Shure SVX14E/CVL-P12

Micro không dây Shure SVX14E/CVL-P12

5.120.000 VNĐ -14% 5.916.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.120.000 VNĐ 5.916.000 VNĐ

Micro Shure SVX 24AZ/PG58

Micro Shure SVX 24AZ/PG58

5.120.000 VNĐ -14% 5.916.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

5.120.000 VNĐ 5.916.000 VNĐ

Micro có dây Shure SV200-Q-X

Micro có dây Shure SV200-Q-X

460.000 VNĐ -13% 528.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

460.000 VNĐ 528.000 VNĐ

Micro Shure Super 55-X

Micro Shure Super 55-X

4.850.000 VNĐ -14% 5.604.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

4.850.000 VNĐ 5.604.000 VNĐ

Headphone Shure SRH440-A

Headphone Shure SRH440-A

1.700.000 VNĐ -13% 1.940.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

1.700.000 VNĐ 1.940.000 VNĐ

Headphone Shure SRH240A-A

Headphone Shure SRH240A-A

1.140.000 VNĐ -13% 1.310.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

1.140.000 VNĐ 1.310.000 VNĐ

Micro Shotgun ca đoàn Shure SM94-LC-X

Micro Shotgun ca đoàn Shure SM94-LC-X

3.890.000 VNĐ -14% 4.488.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

3.890.000 VNĐ 4.488.000 VNĐ

Micro Shotgun Shure SM81-LC-X

Micro Shotgun Shure SM81-LC-X

8.240.000 VNĐ -14% 9.528.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

8.240.000 VNĐ 9.528.000 VNĐ

Micro có dây Shure SM81-LC

Micro có dây Shure SM81-LC

8.240.000 VNĐ -14% 9.528.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

8.240.000 VNĐ 9.528.000 VNĐ

Micro có dây Shure SM58S

Micro có dây Shure SM58S

2.580.000 VNĐ -14% 2.976.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

2.580.000 VNĐ 2.976.000 VNĐ

Micro có dây Shure SM57-LC-X

Micro có dây Shure SM57-LC-X

2.080.000 VNĐ -14% 2.400.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

2.080.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

Micro không dây Shure SLX24A/SM58

Micro không dây Shure SLX24A/SM58

12.720.000 VNĐ -14% 14.700.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

12.720.000 VNĐ 14.700.000 VNĐ

Micro không dây Shure SLX24A/BETA87A

Micro không dây Shure SLX24A/BETA87A

16.210.000 VNĐ -14% 18.732.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

16.210.000 VNĐ 18.732.000 VNĐ

Micro không dây Shure SLX24A/BETA58

Micro không dây Shure SLX24A/BETA58

13.750.000 VNĐ -14% 15.888.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

13.750.000 VNĐ 15.888.000 VNĐ

Micro Shure SLX14A/93-H5

Micro Shure SLX14A/93-H5

13.000.000 VNĐ -14% 15.024.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

13.000.000 VNĐ 15.024.000 VNĐ

Micro không dây Shure SLX124/85/SM58

Micro không dây Shure SLX124/85/SM58

18.470.000 VNĐ -14% 21.336.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

18.470.000 VNĐ 21.336.000 VNĐ

Bộ nhận Shure QLXD4A Shure QLXD4A

Bộ nhận Shure QLXD4A Shure QLXD4A

14.640.000 VNĐ -14% 16.920.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

14.640.000 VNĐ 16.920.000 VNĐ

Cây micro Shure QLXD2/SM58​ Shure QLXD2/SM58​

Cây micro Shure QLXD2/SM58​ Shure QLXD2/SM58​

9.940.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

9.940.000 VNĐ

Cây micro Shure QLXD2/KSM9HS Shure QLXD2/KSM9HS

Cây micro Shure QLXD2/KSM9HS Shure QLXD2/KSM9HS

16.600.000 VNĐ -14% 19.188.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

16.600.000 VNĐ 19.188.000 VNĐ

Cây micro Shure QLXD2/KSM9 Shure QLXD2/KSM9

Cây micro Shure QLXD2/KSM9 Shure QLXD2/KSM9

16.600.000 VNĐ -14% 19.188.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

16.600.000 VNĐ 19.188.000 VNĐ

Cây micro Shure QLXD2/B87A

Cây micro Shure QLXD2/B87A

10.780.000 VNĐ -14% 12.456.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

10.780.000 VNĐ 12.456.000 VNĐ

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.