Loa RCFLoa RCF

Loa RCF giá sốc

Thương hiệu:

Loa RCF TTL55-A

Loa RCF TTL55-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL36-AS

Loa RCF TTL36-AS

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL33-A II

Loa RCF TTL33-A II

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL31-A II

Loa RCF TTL31-A II

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTL12-AS

Loa Sub RCF TTL12-AS

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL33 WP

Loa RCF TTL33 WP

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL31 WP

Loa RCF TTL31 WP

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTL12-S WP

Loa RCF TTL12-S WP

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT45-SMA

Loa RCF TT45-SMA

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RFC TT25-CXA

Loa RFC TT25-CXA

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT25-SMA

Loa RCF TT25-SMA

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT5-A

Loa RCF TT5-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT2-A

Loa RCF TT2-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT1-A

Loa RCF TT1-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT25-A II

Loa RCF TT25-A II

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT22-A II

Loa RCF TT22-A II

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT08-A

Loa RCF TT08-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT051-A

Loa RCF TT051-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT052-A

Loa RCF TT052-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS56-A

Loa Sub RCF TTS56-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TTS36-A

Loa RCF TTS36-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS26-A

Loa Sub RCF TTS26-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS18-A

Loa Sub RCF TTS18-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT25

Loa RCF TT25

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT22

Loa RCF TT22

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT22 WP

Loa RCF TT22 WP

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF TT08

Loa RCF TT08

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS28

Loa Sub RCF TTS28

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS28 WP

Loa Sub RCF TTS28 WP

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa Sub RCF TTS18

Loa Sub RCF TTS18

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF HDL 50-A

Loa RCF HDL 50-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF HDL 10-A

Loa RCF HDL 10-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF HD 32-A

Loa RCF HD 32-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF HD 12-A

Loa RCF HD 12-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Loa RCF HD 10-A

Loa RCF HD 10-A

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Là một trong những thương hiệu thiết bị âm thanh danh tiếng trên thị trường thế giới, RCF mang đến dòng loa sân khấu RCF đỉnh cao với thiết kế hiện đại – sang trọng, chất lượng âm thanh tuyệt vời, đa dạng mức công suất, vận hành bền bỉ và ổn định theo thời gian.

Đặc điểm nổi bật của loa sân khấu RCF

* Chất lượng âm thanh đỉnh cao

Nhằm mang đến những mẫu loa sân khấu RCF chất lượng nhất, tất cả thiết bị, linh kiện cao cấp, hệ thống củ loa bass (ứng dụng công nghệ NEODIUM), màng loa, nam châm được nhà sản xuất chọn lọc kĩ lưỡng nhờ đó chất lượng âm thanh đảm bảo độ chuẩn xác tuyệt vời, âm hay, tần số đáp ứng rộng, đa dạng công suất phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau.

Loa sân khấu RCF

 

Thực tế cho thấy, loa sân khấu RCF không chỉ có chất lượng âm thanh đỉnh cao mà còn tương thích với nhiều dàn thiết bị khác nhau, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, bùng nổ không gian sân khấu – hội trường, âm trầm chắc khỏe, uy lực, góc phủ âm rộng cho âm thanh đồng đều khắp không gian.

* Thiết kế hiện đại – sang trọng

Loa sân khấu RCF có thiết kế hiện đại, sang trọng, đáp ứng tối đa yêu cầu thẩm mỹ khi được lắp đặp, phối ghép với các sản phẩm khác trong dàn âm thanh sân khấu.

+ Gam màu đen thanh lịch, huyền bí được phủ bên ngoài 1 lớp sơn tĩh điện cao cấp, tăng diện mạo cuốn hút và sang trọng đồng thời có độ bền cao khi các linh kiện bên trong được bảo vệ tối đa.

+ Logo sản phẩm được thiết kế tinh tế, nối bật trên thân loa, vừa có tính nhận diện thương hiệu cực tốt vừa mang tới sự nổi bật và sang trọng cho loa.

+ Loa sân khấu RFC đa dạng mẫu mã, ngôn ngữ thiết kế phong phú, mang đến những sản phẩm bắt mắt và có tính thẩm mỹ cực cao trong nhiều không gian lắp đặt khác nhau.

Chất lượng âm thanh đỉnh cao - Thiết kế hiện đại, sang trọng

* Vận hành bền bỉ

Nhà sản xuất loa sân khấu RCF đặc biệt chú trọng việc phối ghép các thiết bị, linh kiện trong loa nói riêng, hệ thống loa trong dàn âm thanh nói riêng một cách hoàn thiện nhất nhờ đó sản phẩm có độ bền tối ưu, vận hành bền bỉ theo thời gian.

Thế giới âm thanh – Đơn vị phân phối loa RCF uy tín tại Việt Nam

Với nhiều ưu điểm nổi bật về thiết kế - chất lượng âm thanh cũng như tính ứng dụng tối ưu, loa sân khấu RCF đã và đang được ưa chuộng trong dàn âm thanh sân khấu – hội trường.

Nắm bắt được xu hướng và thị hiếu người dùng, Thế giới âm thanh nhanh chóng tìm hiểu, cập nhật và phân phối các mẫu loa sân khấu RCF “hot” nhất hiện nay.

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, mới 100%, đầy đủ CO CQ, cam kết về chất lượng sản phẩm với hơn 70 mẫu loa khác nhau.

- Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu về dàn thiết bị âm thanh sân khấu hội trường sẽ tư vấn chính xác nhất cho quý khách hàng về mẫu loa sân khấu RCF phù hợp với nhu cầu, mong muốn và mục đích sử dụng.

Một số mẫu loa RCF bán chạy nhất hiện nay:

+ Loa RCF NX L23-A ACTIVE

+ Loa RCF NX L44-A 

Loa RCF TT25

Loa sân khấu RCF đa dạng mẫu mã, ngôn ngữ thiết kế hiện đại

- Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng.

- Giải pháp được đưa ra luôn dựa trên khảo sát thực tế nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, tối giản thiết bị, tiết kiệm chi phí.

- Việc lắp đặt loa sân khấu diễn ra nhanh chóng, chính xác bởi đội ngũ kĩ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, mang đến dàn âm thanh chất lượng, sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

- GIÁ TỐT NHẤT tại Việt Nam đồng thời khi mua loa sân khấu RCF tại Thế giới âm thanh, quý khách hàng sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi cực hấp dẫn, mức chiết khấu cao cùng nhiều khuyến mãi khác về chính sách giao hàng, lắp đặt, đổi trả sản phẩm.

- Thế giới âm thanh ngày càng hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng, mang tới sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối.

Bạn đang cần lắp đặt dàn âm thanh sân khấu hay bất kì hệ thống âm thanh nào, hãy để Thế giới âm thanh mang đến cho bạn giải pháp tối ưu nhất đảm bảo 3 tiêu chí: Chất lượng – Tiết kiệm ngân sách – Nhanh chóng & Chuẩn xác.

Nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo Hotline 088.883.6006 để được tư vấn về loa sân khấu RCF và hơn 4000 mẫu sản phẩm thiết bị âm thanh khác nhau ngay bây giờ!

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY