JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

LEXICON giá sốc

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400XL

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400XL

Liên hệ

Multi-Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400

9.760.000 VNĐ -9% 10.610.000 VNĐ

Multi-Effects Processor

Xem ngay

9.760.000 VNĐ 10.610.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 300

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 300

8.130.000 VNĐ -9% 8.840.000 VNĐ

Multi-Effects Processor 

Xem ngay

8.130.000 VNĐ 8.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 200

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 200

6.510.000 VNĐ -9% 7.080.000 VNĐ

Multi-Effects Processor

Multi-Effects Processor
Xem ngay

6.510.000 VNĐ 7.080.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon  PLMPXR

Lexicon PLMPXR

2.600.000 VNĐ

Lexicon MPX Native Reverb Plug-in

Xem ngay

2.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon LXPPLUGRB

Lexicon LXPPLUGRB

5.220.000 VNĐ

Lexicon LXP Native Reverb Plug-in Bundle

Xem ngay

5.220.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMFX

Lexicon PLPCMFX

13.020.000 VNĐ

PCM Native Effects Plug-in Bundle

Xem ngay

13.020.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMRB

Lexicon PLPCMRB

15.630.000 VNĐ

PCM Native Reverb Plug-in Bundle

Xem ngay

15.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMTOT

Lexicon PLPCMTOT

26.060.000 VNĐ

PCM Total Bundle (Reverb & Effects Plug-ins)

Xem ngay

26.060.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-D

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-D

123.730.000 VNĐ -9% 134.490.000 VNĐ

Multi-channel Reverb/Effects Processor - Digital I/O

Xem ngay

123.730.000 VNĐ 134.490.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-A

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-A

130.250.000 VNĐ -9% 141.580.000 VNĐ

Multi-channel Reverb/Effects Processor - Analog & Digital I/O

Xem ngay

130.250.000 VNĐ 141.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 96

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 96

Liên hệ

Stereo Reverb/Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 92

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 92

Liên hệ

Stereo Reverb/Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon I-O FW810S

Máy ghi âm Lexicon I-O FW810S

Liên hệ

8-Input / 10-Output FireWire Audio Interface 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 82

Máy ghi âm để bàn I-O 82

16.280.000 VNĐ -9% 17.700.000 VNĐ

8-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 

Xem ngay

16.280.000 VNĐ 17.700.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 42

Máy ghi âm để bàn I-O 42

10.740.000 VNĐ -8% 11.670.000 VNĐ

4-Input USB 2.0 Desktop Recording Studi

Xem ngay

10.740.000 VNĐ 11.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 22

Máy ghi âm để bàn I-O 22

8.130.000 VNĐ -9% 8.840.000 VNĐ

2-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 

2-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 
Xem ngay

8.130.000 VNĐ 8.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon OSB

Máy ghi âm Lexicon OSB

Liên hệ

Omega and AKG Mic Desktop Recording Bundle 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Omega

Máy ghi âm Lexicon Omega

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Lambda

Máy ghi âm Lexicon Lambda

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Alpha

Máy ghi âm Lexicon Alpha

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.