Loa Sân Khấu JBLLoa Sân Khấu JBL Micro AKGMicro AKG Amply CROWNAmply CROWN DBXDBX Mixer SoundcraftMixer Soundcraft LEXICONLEXICON

LEXICON giá sốc

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400XL

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400XL

Liên hệ

Multi-Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400

9.760.000 VNĐ -9% 10.610.000 VNĐ

Multi-Effects Processor

Xem ngay

9.760.000 VNĐ 10.610.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 300

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 300

8.130.000 VNĐ -9% 8.840.000 VNĐ

Multi-Effects Processor 

Xem ngay

8.130.000 VNĐ 8.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 200

Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 200

6.510.000 VNĐ -9% 7.080.000 VNĐ

Multi-Effects Processor

Multi-Effects Processor
Xem ngay

6.510.000 VNĐ 7.080.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon  PLMPXR

Lexicon PLMPXR

2.600.000 VNĐ

Lexicon MPX Native Reverb Plug-in

Xem ngay

2.600.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon LXPPLUGRB

Lexicon LXPPLUGRB

5.220.000 VNĐ

Lexicon LXP Native Reverb Plug-in Bundle

Xem ngay

5.220.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMFX

Lexicon PLPCMFX

13.020.000 VNĐ

PCM Native Effects Plug-in Bundle

Xem ngay

13.020.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMRB

Lexicon PLPCMRB

15.630.000 VNĐ

PCM Native Reverb Plug-in Bundle

Xem ngay

15.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Lexicon PLPCMTOT

Lexicon PLPCMTOT

26.060.000 VNĐ

PCM Total Bundle (Reverb & Effects Plug-ins)

Xem ngay

26.060.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-D

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-D

123.730.000 VNĐ -9% 134.490.000 VNĐ

Multi-channel Reverb/Effects Processor - Digital I/O

Xem ngay

123.730.000 VNĐ 134.490.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-A

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM96SUR-A

130.250.000 VNĐ -9% 141.580.000 VNĐ

Multi-channel Reverb/Effects Processor - Analog & Digital I/O

Xem ngay

130.250.000 VNĐ 141.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 96

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 96

Liên hệ

Stereo Reverb/Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 92

Bộ xử lý âm thanh Lexicon PCM 92

Liên hệ

Stereo Reverb/Effects Processor 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon I-O FW810S

Máy ghi âm Lexicon I-O FW810S

Liên hệ

8-Input / 10-Output FireWire Audio Interface 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 82

Máy ghi âm để bàn I-O 82

16.280.000 VNĐ -9% 17.700.000 VNĐ

8-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 

Xem ngay

16.280.000 VNĐ 17.700.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 42

Máy ghi âm để bàn I-O 42

10.740.000 VNĐ -8% 11.670.000 VNĐ

4-Input USB 2.0 Desktop Recording Studi

Xem ngay

10.740.000 VNĐ 11.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm để bàn I-O 22

Máy ghi âm để bàn I-O 22

8.130.000 VNĐ -9% 8.840.000 VNĐ

2-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 

2-Input USB 2.0 Desktop Recording Studio 
Xem ngay

8.130.000 VNĐ 8.840.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon OSB

Máy ghi âm Lexicon OSB

Liên hệ

Omega and AKG Mic Desktop Recording Bundle 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Omega

Máy ghi âm Lexicon Omega

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Lambda

Máy ghi âm Lexicon Lambda

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Máy ghi âm Lexicon Alpha

Máy ghi âm Lexicon Alpha

Liên hệ

Desktop Recording Studio 

Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Ngay tại bài viết này, Thế giới âm thanh sẽ giúp bạn nắm được những ưu điểm nổi bật, đặc tính kĩ thuật đặc trưng của các thiết bị thuộc âm thanh sân khấu Lexicon.

NHỮNG THIẾT BỊ ÂM THANH SÂN KHẤU LEXICON TẠI THẾ GIỚI ÂM THANH

Thế giới âm thanh đã và đang phân phối các thiết bị như bộ xử lý âm thanh, Sound card phần mềm cài đặt tinh chỉnh âm thanh và máy ghi âm Lixicon thuộc âm thanh sân khấu Lexicon. Dưới đây là những đặc tính nổi bật của từng nhóm sản phẩm, xin mời bạn theo dõi.

Âm thanh sân khấu Lexicon

Âm thanh sân khấu Lexicon

* Bộ xử lý âm thanh Lixicon

Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của hãng Lexicon trong mảng âm thanh sân khấu với các tính năng nổi bật sau:

- Đa dạng model sản phẩm với những tính năng chung, bổ trợ những đặc điểm khác biệt tùy từng dòng, phù hợp với nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng khác nhau, người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm thích hợp nhất với mình.

- Bộ xử lý hiệu ứng âm thanh nổi và số kênh surround reverb linh hoạt (tùy model), đi kèm với hơn 200 cài đặt trước Lexicon bao gồm nhiều 99 ứng âm thanh nổi kép, 99 hiệu ứng âm thanh nổi và phần còn lại là âm vang surround.

- Dễ dàng sử dụng, thuận tiện cho người dùng với màn hình LCD và nút bấm mềm lớn.

- Nhiều chế độ hiệu ứng âm thanh – đây là ưu điểm của bộ xử lý âm thanh sân khấu Lexicon ví dụ thay đổi sân, phaser, flanger, rung (tần số), tremolo (biên độ), quay, và detune

- Kết nối dễ dàng với nhiều cổng kết nối khác nhau, linh hoạt điều chỉnh một cách đơn giản.

Bộ xử lý âm thanh với thiết kế dễ dàng sử dụng

Thiết kế mang tới tính tiện dụng tối đa cho người dùng

* Máy ghi âm Lexicon

- Nhìn chung, máy ghi âm của Lexicon đều là dòng điện áp cao, cực kỳ ít tiếng ồn dbx mic trước của mỗi kênh cung cấp âm sắc, kết hợpPantheon II mới được cập nhật plug-in cung cấp mịn, âm vang Lexicon lý tưởng nhất.

- Được xây dựng trong chuyển đổi dbx Loại IV ™, duy trì các bản ghi âm kĩ thuật số rõ ràng trong phạm vi hoạt động rộng, nồng độ âm thanh cao.

- Thiết kế của các máy ghi âm trong danh mục âm thanh sân khấu Lexicon được đánh giá rất cao: Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng, điều chỉnh mức, tín hiệu âm thanh thông qua các đầu vào, đầu ra âm thanh.

* Phần mềm tinh chỉnh âm thanh Lexicon

Phần mềm tinh chỉnh âm thanh Lexicon có khả năng loại bỏ các tạp âm, tắc âm một cách tối đa, kiểm soát âm thanh đầu ra đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Tất cả các thiết bị âm thanh sân khấu Lexicon đều được ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất, thiết kế đáp ứng tính tiện dụng, hiệu năng sử dụng, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu do đó mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng.

Để có một dàn âm thanh sân khấu chuyên nghiệp thì việc lựa chọn bộ xử lý tín hiệu, máy ghi âm, phần mềm tinh chỉnh âm thanh cao cấp là việc cần thiết. Và Lexicon xứng đáng là thương hiệu được tin dùng trong nhiều năm qua tại nhiều quốc gia trên thế giới khi thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí: CHẤT LƯỢNG – GIÁ THÀNH – HOẠT ĐỘNG BỀN BÌ. 

Hãng Lixicon luôn chú trọng về giao diện thân thiện với người dùng

Hãng Lixicon luôn chú trọng về giao diện thân thiện với người dùng

 

THẾ GIỚI ÂM THANH – LỰA CHỌN CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

Thế giới âm thanh với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thiết bị âm thanh, thực hiện thành công hàng trăm dự án âm thanh sân khấu quy mô từ nhỏ tới lớn mỗi năm sẽ mang đến giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

- Cam kết sản phẩm chính hãng, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Khảo sát, lên cấu hình miễn phí và tư vấn giúp quý khách hàng lựa chọn thiết bị âm thanh sân khấu Lexicon tương thích với dàn âm thanh sân khấu, mang đến chất lượng tốt nhất.

- Bạn sẽ được mua sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn về phí vận chuyển, quà tặng đi kèm.

- Phân phối đầy đủ các model mới nhất của bộ xử lý âm thanh Lexicon, máy ghi âm, phần mềm tinh chỉnh âm thanh Lexicon.

>> Bộ xử lý âm thanh Lexicon MX 400XL

- Cam kết bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, chế độ thanh toán linh hoạt đồng thời hỗ trợ trả góp 0% lãi suất nếu khách hàng có nhu cầu.

- Quy trình phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình mang lại sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối

Còn chần chừ gì nữa, nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo Hotline 088.883.6006 để được tư vấn miễn phí ngay bây giờ!

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY