Loa Sân Khấu JBLLoa Sân Khấu JBL Micro AKGMicro AKG Amply CROWNAmply CROWN DBXDBX Mixer SoundcraftMixer Soundcraft LEXICONLEXICON

Mixer Soundcraft giá sốc

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

11.500.000 VNĐ

16-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

11.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

7.800.000 VNĐ

12-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

7.800.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

8.120.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 4 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

8.120.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

9.570.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 6 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

9.570.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

15.960.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 10 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, FX, 4 Subgroups.

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

15.960.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

20.310.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 14 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, 2 FX, 4 Subgroups.

Xem ngay

20.310.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft FX 16ii

Mixer Soundcraft FX 16ii

27.690.000 VNĐ

Multi Purpose Mixer, 16 Mic/Line  Inputs + FX, 3 Aux

Xem ngay

27.690.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 12

Mixer Soundcraft EPM 12

10.820.000 VNĐ
Xem ngay

10.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 8

Mixer Soundcraft EPM 8

8.550.000 VNĐ
Xem ngay

8.550.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 6

Mixer Soundcraft EPM 6

7.430.000 VNĐ
Xem ngay

7.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

19.850.000 VNĐ

24-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

19.850.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft Compact stage box

Mixer Soundcraft Compact stage box

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-DANTE

Card Soundcraft ViO-DANTE

26.290.000 VNĐ
Xem ngay

26.290.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-BLU

Card Soundcraft ViO-BLU

18.910.000 VNĐ
Xem ngay

18.910.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-TDIF

Card Soundcraft ViO-TDIF

19.900.000 VNĐ
Xem ngay

19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ADAT

Card Soundcraft ViO-ADAT

19.900.000 VNĐ
Xem ngay

19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ANET

Card Soundcraft ViO-ANET

42.630.000 VNĐ
Xem ngay

42.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-MO

Card Soundcraft ViO-MO

33.210.000 VNĐ
Xem ngay

33.210.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-Cob

Card Soundcraft ViO-Cob

39.770.000 VNĐ
Xem ngay

39.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-SO

Card Soundcraft ViO-SO

25.580.000 VNĐ
Xem ngay

25.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-C5

Card Soundcraft ViO-C5

19.900.000 VNĐ
Xem ngay

19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-BLANK

Soundcraft ViS-BLANK

1.630.000 VNĐ
Xem ngay

1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES16

Soundcraft ViS-AES16

1.300.000 VNĐ
Xem ngay

1.300.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES8

Soundcraft ViS-AES8

13.530.000 VNĐ
Xem ngay

13.530.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft VIS-LO1

Soundcraft VIS-LO1

13.530.000 VNĐ
Xem ngay

13.530.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-HQML1

Soundcraft ViS-HQML1

29.510.000 VNĐ
Xem ngay

29.510.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 48

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 48

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi2

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi2

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Âm thanh sân khấu Soundcraft có ưu điểm gì, bao gồm những sản phẩm chủ lực nào, giá thành ra sao,…? Hãy khám phá ngay bài viết dưới đây để có được lời giải đáp chi tiết nhất!

Sản phẩm chủ lực của Soundcraft & những ưu điểm

Dòng sản phẩm chủ lực giúp Soundcraft trở thành 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi xây dựng dàn âm thanh sân khấu – hội trường, karaoke chuyên nghiệp chính là Mixer Soundcraft.

Mixer Soundcraft là một trong những thiết bị quan trọng của dàn âm thanh chuyên nghiệp

Ưu điểm của mixer Soundcraft:

- Mixer Soundcraft được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo tính thẩm mỹ bao gồm các đặc tính nhỏ gọn, bề mặt dễ điều khiển, thuận tiện khi sử dụng đồng thời có độ bền tối ưu, tính an toàn tuyệt đối cho người dùng.

- Thiết bị âm thanh sân khấu Soundcraft nói chung, mixer nói riêng đa dạng mẫu mã, kích thước, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

- Mixer Soundcraft cung cấp đầy đủ các tính năng nền tảng bao gồm một bộ xử lý tín hiệu đảm bảo chất lượng âm thanh tuyệt vời, tiền khuếch đại cao cấp, bộ lọc tần số 3-band EQ và một tác dụng gửi lên trên mỗi kênh.

- Thiết bị âm thanh sân khấu Soundcraft là lựa chọn giúp khách hàng tiết kiệm được một nguồn ngân sách lớn bởi giá bán thuộc phân khúc thấp – trung.

- Hiệu suất sử dụng cao khi các thiết bị luôn đáp ứng yêu cầu về độ bền sản phẩm, vận hành bền bỉ theo thời gian.

- Mixer Soundcraft có nhiều mức công suất khác nhau, tùy vào không gian, diện tích sử dụng và cấu hình dàn âm thanh của mình, bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Một số mẫu mixer bán chạy nhất tại Thế giới âm thanh:

+ Bàn Mixer Soundcraft EFX8

+ Mixer Soundcraft EFX12

+ Mixer Soundcraft MFX8

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Ngoài Mixer là dòng sản phẩm chủ lực, âm thanh sân khấu Soundcraft còn có các thiết bị khác như bộ chia và mở rộng tín hiệu, card Soundcraft với nhiều tính năng nổi bật, được lựa chọn nhiều trong các dàn âm thanh sân khấu, biểu diễn chuyên nghiệp.

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Thế giới âm thanh – Đơn vị phân phối âm thanh sân khấu Soundcraft uy tín

 Sự uy tín – tận tâm

Với kinh nghiệm thực hiện hàng trăm dự án âm thanh sân khấu mỗi năm, Thế giới âm thanh tự tin mang đến cho quý khách hàng giải pháp âm thanh sân khấu Soundcraft tối ưu nhất, tiết kiệm được chi phí, đạt chất lượng âm thanh đỉnh cao.

 * Cam kết về chất lượng sản phẩm

- Thế giới âm thanh là đại lý phân phối chính hãng của Soundcraft cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, phân phối hơn 4000 đầu sản phẩm từ âm thanh sân khấu, thông báo, nghe nhạc…

- Các sản phẩm thuộc hãng âm thanh Soundcraft đều là hàng mới, chính hãng 100%, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ.

- Bảo hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá tốt nhất tại Việt Nam cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác

- Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao lên đến 25% cho dự án

- Thường xuyên có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn  như hỗ trợ chi phí lắp đặt, miễn phí khảo sát trước khi lắp đặt dàn âm thanh sân khấu Soundcraft, miễn phí giao hàng…

- Chính sách bảo hành uy tín, gia tăng thời hạn bảo hành tùy sản phẩm phù hợp cùng gói bảo hành siêu tốc, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, tư vấn hỗ trợ 24/7 về kĩ thuật.

Thế giới âm thanh thực hiện thành công hàng trăm dự án/ năm

 * Sự an tâm và hài lòng tuyệt đối

- Đội ngũ kĩ thuật, tư vấn viên có thâm niên trong lĩnh vực thiết bị âm thanh

- Thời gian giao hàng nhanh chóng, thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp… 

Hãy đến với hệ thống Showroom của Thegioiamthanh.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, nhiệt tình nhất, mua âm thanh sân khấu Soundcraft với mức giá tốt nhất!

>> Showroom Hà Nội: Số 16, ngõ 61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

>> Showroom HCM: 27/2 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

Hotline: 088.883.6006

Email: info@thegioiamthanh.vn

 

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY