JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

SOUNDCRAFT giá sốc

Thương hiệu
Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

11.530.000 VNĐ -10% 12.810.000 VNĐ

16-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

11.530.000 VNĐ 12.810.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

7.820.000 VNĐ -11% 8.690.000 VNĐ

12-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

7.820.000 VNĐ 8.690.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

19.900.000 VNĐ -10% 22.110.000 VNĐ

24-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

19.900.000 VNĐ 22.110.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

7.310.000 VNĐ -10% 8.120.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 4 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

7.310.000 VNĐ 8.120.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

8.610.000 VNĐ -11% 9.570.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 6 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

8.610.000 VNĐ 9.570.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

14.360.000 VNĐ -11% 15.960.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 10 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, FX, 4 Subgroups.

Xem ngay

14.360.000 VNĐ 15.960.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

18.280.000 VNĐ -10% 20.310.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 14 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, 2 FX, 4 Subgroups.

Xem ngay

18.280.000 VNĐ 20.310.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft FX 16ii

Mixer Soundcraft FX 16ii

24.920.000 VNĐ -11% 27.690.000 VNĐ

Multi Purpose Mixer, 16 Mic/Line  Inputs + FX, 3 Aux

Xem ngay

24.920.000 VNĐ 27.690.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 12

Mixer Soundcraft EPM 12

9.740.000 VNĐ -10% 10.820.000 VNĐ
Xem ngay

9.740.000 VNĐ 10.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 8

Mixer Soundcraft EPM 8

7.700.000 VNĐ -10% 8.550.000 VNĐ
Xem ngay

7.700.000 VNĐ 8.550.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 6

Mixer Soundcraft EPM 6

6.690.000 VNĐ -10% 7.430.000 VNĐ
Xem ngay

6.690.000 VNĐ 7.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

221.360.000 VNĐ -11% 245.960.000 VNĐ
Xem ngay

221.360.000 VNĐ 245.960.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft Compact stage box

Mixer Soundcraft Compact stage box

Liên hệ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

841.190.000 VNĐ -10% 934.650.000 VNĐ
Xem ngay

841.190.000 VNĐ 934.650.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-DANTE

Card Soundcraft ViO-DANTE

23.660.000 VNĐ -11% 26.290.000 VNĐ
Xem ngay

23.660.000 VNĐ 26.290.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-BLU

Card Soundcraft ViO-BLU

17.020.000 VNĐ -10% 18.910.000 VNĐ
Xem ngay

17.020.000 VNĐ 18.910.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-TDIF

Card Soundcraft ViO-TDIF

17.910.000 VNĐ -10% 19.900.000 VNĐ
Xem ngay

17.910.000 VNĐ 19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ADAT

Card Soundcraft ViO-ADAT

17.910.000 VNĐ -10% 19.900.000 VNĐ
Xem ngay

17.910.000 VNĐ 19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ANET

Card Soundcraft ViO-ANET

38.370.000 VNĐ -10% 42.630.000 VNĐ
Xem ngay

38.370.000 VNĐ 42.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-MO

Card Soundcraft ViO-MO

29.890.000 VNĐ -10% 33.210.000 VNĐ
Xem ngay

29.890.000 VNĐ 33.210.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-Cob

Card Soundcraft ViO-Cob

35.790.000 VNĐ -11% 39.770.000 VNĐ
Xem ngay

35.790.000 VNĐ 39.770.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-SO

Card Soundcraft ViO-SO

23.020.000 VNĐ -11% 25.580.000 VNĐ
Xem ngay

23.020.000 VNĐ 25.580.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-C5

Card Soundcraft ViO-C5

17.910.000 VNĐ -10% 19.900.000 VNĐ
Xem ngay

17.910.000 VNĐ 19.900.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-BLANK

Soundcraft ViS-BLANK

1.470.000 VNĐ -10% 1.630.000 VNĐ
Xem ngay

1.470.000 VNĐ 1.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES16

Soundcraft ViS-AES16

1.170.000 VNĐ -10% 1.300.000 VNĐ
Xem ngay

1.170.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES8

Soundcraft ViS-AES8

12.180.000 VNĐ -10% 13.530.000 VNĐ
Xem ngay

12.180.000 VNĐ 13.530.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft VIS-LO1

Soundcraft VIS-LO1

12.180.000 VNĐ -10% 13.530.000 VNĐ
Xem ngay

12.180.000 VNĐ 13.530.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-HQML1

Soundcraft ViS-HQML1

26.560.000 VNĐ -10% 29.510.000 VNĐ
Xem ngay

26.560.000 VNĐ 29.510.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

1.045.050.000 VNĐ -11% 1.161.170.000 VNĐ
Xem ngay

1.045.050.000 VNĐ 1.161.170.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

1.005.690.000 VNĐ -10% 1.117.430.000 VNĐ
Xem ngay

1.005.690.000 VNĐ 1.117.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

1.002.740.000 VNĐ -11% 1.114.160.000 VNĐ
Xem ngay

1.002.740.000 VNĐ 1.114.160.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

963.390.000 VNĐ -10% 1.070.430.000 VNĐ
Xem ngay

963.390.000 VNĐ 1.070.430.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 48

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 48

629.670.000 VNĐ -10% 699.630.000 VNĐ
Xem ngay

629.670.000 VNĐ 699.630.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi2

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi2

Liên hệ
Xem ngay

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.