JBLJBL AKGAKG CROWNCROWN DBXDBX SOUNDCRAFTSOUNDCRAFT LEXICONLEXICON

SOUNDCRAFT giá sốc

Thương hiệu
Mixer Soundcraft EFX 12

Mixer Soundcraft EFX 12

10.760.000 VNĐ -16% 12.660.000 VNĐ
Xem ngay

10.760.000 VNĐ 12.660.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EFX 8

Mixer Soundcraft EFX 8

8.840.000 VNĐ -15% 10.400.000 VNĐ
Xem ngay

8.840.000 VNĐ 10.400.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui16

12.180.000 VNĐ -16% 14.330.000 VNĐ

16-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

12.180.000 VNĐ 14.330.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui12

8.840.000 VNĐ -15% 10.400.000 VNĐ

12-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

8.840.000 VNĐ 10.400.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

Bộ trộn âm thanh Soundcraft Ui24r

22.530.000 VNĐ -15% 26.500.000 VNĐ

24-input Remote-Controlled Digital Mixer

Xem ngay

22.530.000 VNĐ 26.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

Mixer Soundcraft SIGNATURE 10

6.200.000 VNĐ -15% 7.290.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 4 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

6.200.000 VNĐ 7.290.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

Mixer Soundcraft SIGNATURE 12

7.300.000 VNĐ -16% 8.590.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 6 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA 

Xem ngay

7.300.000 VNĐ 8.590.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

Mixer Soundcraft SIGNATURE 16

12.180.000 VNĐ -16% 14.330.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 10 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, FX, 4 Subgroups.

Xem ngay

12.180.000 VNĐ 14.330.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

Mixer Soundcraft SIGNATURE 22

15.500.000 VNĐ -16% 18.240.000 VNĐ

Compact analogue mixing, 14 Mic/Mono-Line + 2 Mic/Stereo-Line + RCA Stereo-Line, 3 Aux, 2 FX, 4 Subgroups.

Xem ngay

15.500.000 VNĐ 18.240.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft FX 16ii

Mixer Soundcraft FX 16ii

21.130.000 VNĐ -16% 24.860.000 VNĐ

Multi Purpose Mixer, 16 Mic/Line  Inputs + FX, 3 Aux

Xem ngay

21.130.000 VNĐ 24.860.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 12

Mixer Soundcraft EPM 12

8.260.000 VNĐ -16% 9.720.000 VNĐ
Xem ngay

8.260.000 VNĐ 9.720.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 8

Mixer Soundcraft EPM 8

6.530.000 VNĐ -15% 7.680.000 VNĐ
Xem ngay

6.530.000 VNĐ 7.680.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft EPM 6

Mixer Soundcraft EPM 6

5.670.000 VNĐ -15% 6.670.000 VNĐ
Xem ngay

5.670.000 VNĐ 6.670.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

Bộ chia và mở rộng kết nối Soundcraft VI stagebox

187.730.000 VNĐ -16% 220.860.000 VNĐ
Xem ngay

187.730.000 VNĐ 220.860.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Mixer Soundcraft Compact stage box

Mixer Soundcraft Compact stage box

91.610.000 VNĐ -16% 107.780.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

91.610.000 VNĐ 107.780.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi6

713.390.000 VNĐ -15% 839.280.000 VNĐ
Xem ngay

713.390.000 VNĐ 839.280.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi4

488.110.000 VNĐ -16% 574.250.000 VNĐ
Xem ngay

488.110.000 VNĐ 574.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-DANTE

Card Soundcraft ViO-DANTE

20.070.000 VNĐ -15% 23.610.000 VNĐ
Xem ngay

20.070.000 VNĐ 23.610.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-BLU

Card Soundcraft ViO-BLU

14.430.000 VNĐ -16% 16.980.000 VNĐ
Xem ngay

14.430.000 VNĐ 16.980.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-TDIF

Card Soundcraft ViO-TDIF

15.190.000 VNĐ -15% 17.870.000 VNĐ
Xem ngay

15.190.000 VNĐ 17.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ADAT

Card Soundcraft ViO-ADAT

15.190.000 VNĐ -15% 17.870.000 VNĐ
Xem ngay

15.190.000 VNĐ 17.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-ANET

Card Soundcraft ViO-ANET

32.540.000 VNĐ -15% 38.280.000 VNĐ
Xem ngay

32.540.000 VNĐ 38.280.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-MO

Card Soundcraft ViO-MO

25.350.000 VNĐ -15% 29.820.000 VNĐ
Xem ngay

25.350.000 VNĐ 29.820.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-Cob

Card Soundcraft ViO-Cob

30.350.000 VNĐ -16% 35.710.000 VNĐ
Xem ngay

30.350.000 VNĐ 35.710.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-SO

Card Soundcraft ViO-SO

19.520.000 VNĐ -16% 22.970.000 VNĐ
Xem ngay

19.520.000 VNĐ 22.970.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Card Soundcraft ViO-C5

Card Soundcraft ViO-C5

15.190.000 VNĐ -15% 17.870.000 VNĐ
Xem ngay

15.190.000 VNĐ 17.870.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-BLANK

Soundcraft ViS-BLANK

1.240.000 VNĐ -16% 1.460.000 VNĐ
Xem ngay

1.240.000 VNĐ 1.460.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES16

Soundcraft ViS-AES16

990.000 VNĐ -16% 1.170.000 VNĐ
Xem ngay

990.000 VNĐ 1.170.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-AES8

Soundcraft ViS-AES8

10.330.000 VNĐ -15% 12.150.000 VNĐ
Xem ngay

10.330.000 VNĐ 12.150.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft VIS-LO1

Soundcraft VIS-LO1

10.330.000 VNĐ -15% 12.150.000 VNĐ
Xem ngay

10.330.000 VNĐ 12.150.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Soundcraft ViS-HQML1

Soundcraft ViS-HQML1

22.530.000 VNĐ -15% 26.500.000 VNĐ
Xem ngay

22.530.000 VNĐ 26.500.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 MO

886.280.000 VNĐ -15% 1.042.680.000 VNĐ
Xem ngay

886.280.000 VNĐ 1.042.680.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 72 C5

852.900.000 VNĐ -15% 1.003.410.000 VNĐ
Xem ngay

852.900.000 VNĐ 1.003.410.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 MO

850.400.000 VNĐ -15% 1.000.470.000 VNĐ
Xem ngay

850.400.000 VNĐ 1.000.470.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

Bàn trộn kĩ thuật số Soundcraft Vi3000: 64 C5

817.020.000 VNĐ -15% 961.200.000 VNĐ
Xem ngay

817.020.000 VNĐ 961.200.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.