Loa BoschLoa Bosch Loa âm trần BoschLoa âm trần Bosch Loa nén BoschLoa nén Bosch Chiết áp âm lượng BoschChiết áp âm lượng Bosch Amply BoschAmply Bosch Hệ thống PraesideoHệ thống Praesideo Hệ thống PlenaHệ thống Plena Hệ thống PaviroHệ thống Paviro Hệ thống MatrixHệ thống Matrix Micro BoschMicro Bosch Hệ thống hội thảo BoschHệ thống hội thảo Bosch

Hệ thống Praesideo giá sốc

Âm ly cơ sở Bosch PRS-8B060-EU

Âm ly cơ sở Bosch PRS-8B060-EU

Liên hệ
BOSCH PRS-8B060-EU - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 8 kênh, công suất 8 x 60W. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-4B125-EU

Amply cơ sở Bosch PRS-4B125-EU

Liên hệ
BOSCH PRS-4B125-EU - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 4 kênh, công suất 4 x 125W. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-2B250-EU

Amply cơ sở Bosch PRS-2B250-EU

Liên hệ
BOSCH PRS-2B250-EU - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 2 kênh, công suất 2 x 250W. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-1B500-EU

Amply cơ sở Bosch PRS-1B500-EU

Liên hệ
PRS-1B500-EU - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 1 kênh, công suất 500W. - Kết nối mạng với PRS-16MCI. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch LBB4428/00-EU

Amply công suất Bosch LBB4428/00-EU

Liên hệ
BOSCH LBB-4428/00 - Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 8 kênh, công suất 8 x 60 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch PRS-4P125

Amply công suất Bosch PRS-4P125

Liên hệ
BOSCH PRS-4P125 - Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 4 kênh, công suất 4 x 125 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch PRS-2P250

Amply công suất Bosch PRS-2P250

Liên hệ
BOSCH PRS-2P250 - Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 2 kênh, công suất 2 x 250 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch PRS-1P500

Amply công suất Bosch PRS-1P500

Liên hệ
BOSCH PRS-1P500 - Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 1 kênh, công suất 1 x 500 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-4B125

Amply cơ sở Bosch PRS-4B125

Liên hệ
BOSCH PRS-4B125 - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 4 kênh, công suất 4 x 125W. - Kết nối mạng với PRS-16MCI. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-2B250

Amply cơ sở Bosch PRS-2B250

Liên hệ
BOSCH PRS-2B250 - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 2 kênh, công suất 2 x 250W. - Kết nối mạng với PRS-16MCI. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply cơ sở Bosch PRS-1B500

Amply cơ sở Bosch PRS-1B500

Liên hệ
BOSCH PRS-1B500 - Chi phí thay thế hiệu quả cho các bộ khuếch đại Praesideo, cho tình huống không tích hợp chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. - Amply công suất cơ sở 1 kênh, công suất 500W. - Kết nối mạng với PRS-16MCI. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch PRS-2P250-EU

Amply công suất Bosch PRS-2P250-EU

Liên hệ
BOSCH PRS-2P250 - Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 2 kênh, công suất 2 x 250 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Amply công suất Bosch PRS-1P500-EU

Amply công suất Bosch PRS-1P500-EU

Liên hệ
Amply công suất với kết nối mạng Praesideo. - Hỗ trợ 1 kênh, công suất 1 x 500 W. - 1, 2, 4 hoặc 8 ngõ ra âm thanh (lựa chọn ngõ ra 100/ 70/ 50 V). - Xử lý âm thanh và chậm trễ cho mỗi kênh khuếch đại. - Giám sát và chuyển mạch khuếch đại dự phòng. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ chia mạng Bosch PRS-NSP

Bộ chia mạng Bosch PRS-NSP

Liên hệ
Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính. - Có thể cấp điện từ một nguồn cấp bên ngoài vào mạng. - Đèn báo trạng thái nguồn điện và lỗi. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode Bosch PRS-FINS

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode Bosch PRS-FINS

Liên hệ
BOSCH PRS-FINS - Giao diện không định địa chỉ giữa mạng Praesideo và đơn mode sợi thủy tinh kết nối mạng với giao diện quang thứ 2, hỗ trợ từ mạng Praesideo. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ Bosch PRS-FINNA

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ Bosch PRS-FINNA

Liên hệ
BOSCH PRS-FINNA - Giao diện không định địa chỉ giữa mạng Praesideo và đa mode sợi thủy tinh kết nối mạng với giao diện quang thứ 2, hỗ trợ từ mạng Praesideo. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Giao diện quang cho bàn gọi Bosch PRS-FIN

Giao diện quang cho bàn gọi Bosch PRS-FIN

Liên hệ
BOSCH PRS-FIN - Giao diện giữa mạng Praesideo và đa mode sợi thủy tinh kết nối mạng với giao diện quang thứ 2, hỗ trợ từ mạng Praesideo. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Giao diện cho bàn gọi Bosch PRS-CSI

Giao diện cho bàn gọi Bosch PRS-CSI

Liên hệ
BOSCH PRS-CSI - Giao diện giữa cuộc gọi duy nhất từ 1 bàn gọi điều khiển từ xa hoặc bộ bàn gọi điều khiển từ xa đến hệ thống mạng Praesideo. - Sử dụng cáp quang CAT-5 chiều dài lên đến 1 km. - Hỗ trợ bởi mạng Praesideo hoặc cung cấp điện cục bộ. - Xây dựng DSP cho chức năng xử lý âm thanh. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Module bàn phím cho bàn gọi Bosch PRS-CSKPM

Module bàn phím cho bàn gọi Bosch PRS-CSKPM

Liên hệ
Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP - Thiết kế phong cách, hiện đại. - Sử dụng kết hợp với 1 bàn gọi sơ sở hoặc điều khiển từ xa. - Bàn gọi cung cấp micro và bàn phím press-to-talk. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi Bosch PRS-CSRM

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi Bosch PRS-CSRM

Liên hệ
BOSCH PRS-CSRM - Module điều khiển từ xa cho bàn gọi có giới hạn và bộ lọc lời nói giúp nâng cao tính trung thực, ngăn âm thanh bị ngắt quãng. - Có thể điều chỉnh âm lượng của loa, kết nối tai nghe. - Kết nối với giao diện bàn gọi thông qua cáp CAT-5. - Kết nối mạng cáp quang Praesideo. - Dữ liệu nối tiếp và giao diện nguồn cho bàn phím gọi Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Module cho bàn gọi Bosch PRS-CSM

Module cho bàn gọi Bosch PRS-CSM

Liên hệ
BOSCH PRS-CSM - Module bàn gọi có giới hạn và bộ lọc lời nói giúp nâng cao tính trung thực, ngăn âm thanh bị ngắt quãng. - Kết nối mạng dự phòng. - Module có microphone, loa, bàn phím. - Có thể mở rộng 16 bàn phím gọi, lên đến 224 ưu tiên Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn gọi điều khiển từ xa Bosch PRS-CSR

Bàn gọi điều khiển từ xa Bosch PRS-CSR

Liên hệ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR - Công suất tiêu thụ: 3.3W. - Có thể mở rộng lên đến 16 bàn phím (LBB-4432/00, LBB-4434/00).

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn phím số Bosch PRS-CSNKP

Bàn phím số Bosch PRS-CSNKP

Liên hệ
BOSCH PRS-CSNKP - Thiết kế phong cách, hiện đại. - Sử dụng kết hợp với 1 bàn gọi sơ sở hoặc điều khiển từ xa. - Bàn gọi cung cấp micro và bàn phím press-to-talk. - Bàn phím số có thể được sử dụng cho người dùng truy cập, vùng hoặc lựa chọn nhóm vùng. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Set of key cover (vỏ bảo vệ bàn phím) Bosch LBB4436/00

Set of key cover (vỏ bảo vệ bàn phím) Bosch LBB4436/00

Liên hệ
Vỏ bảo vệ LBB4436/00 tránh trường hợp các phím bấm trên bàn gọi bị chèn ép vô tình Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn phím cho bàn gọi Bosch LBB4432/00

Bàn phím cho bàn gọi Bosch LBB4432/00

Liên hệ
Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00 - Bàn phím thiết kế kiểu cách, hiện đại. - Kết nối dữ liệu và giao diện bàn gọi cơ sở. - Có thể mở rộng lên đến 16 bàn phím kết nối bàn gọi cơ sở. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bàn gọi cơ sở Bosch LBB4430/00

Bàn gọi cơ sở Bosch LBB4430/00

Liên hệ
BOSCH LBB-4430/00 - Bàn gọi cơ sở thiết kế kiểu cách, hiện đại. - Chỉ thị báo nguồn “ON”. - Chỉ thị trạng thái/ lỗi. - Tín hiệu báo mức độ ưu tiên của các điểm đến. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Phần mềm Praesideo cho PRS-NCO-B Bosch PRS-SW

Phần mềm Praesideo cho PRS-NCO-B Bosch PRS-SW

Liên hệ
Web dựa trên giao diện người dùng - Có thể được truy cập bằng cách sử dụng một máy tính với trình duyệt - Mức độ khác nhau của quyền truy cập có thể được gán - Tất cả các hệ thống và các thông số đơn vị có thể được cấu hình - Dễ dàng chuyển hướng Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ sạc 24V, 24 kênh Bosch PRS-48CH12

Bộ sạc 24V, 24 kênh Bosch PRS-48CH12

Liên hệ
Bộ sạc pin 12 A Các đầu ra 6x 40 A, 3x 5 A Dòng dự phòng 150 A Được giám sát đầy đủ, chứng nhận bởi EN 54‑4 Bảo vệ dưới điện áp và quá điện áp Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Bộ sạc 24V, 12 kênh Bosch PLN-24CH12

Bộ sạc 24V, 12 kênh Bosch PLN-24CH12

Liên hệ
BOSCH PLN-24CH12 - Pin sạc dùng để sạc 24V, đồng thời cung cấp 24VDC, tủ rack 19 inch, 2U. - Bảo vệ dưới điện áp và quá điện áp. - Được giám sát đầy đủ, chứng nhận theo EN 54-4. Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Hệ thống Praesideo của Bosch là hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán được nhiều đơn vị tin tưởng và lựa chọn lắp đặt. Bằng chứng là có hơn 15.000 hệ thống đã được lắp đặt trên toàn thế giới.

Sơ đồ kết nối hệ thống Praesideo

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG PRAESIDEO

- Hệ thống Praesideo sử dụng kết nối mạng và có thể hoạt động bình thường mà không bị ảnh hưởng khi mất điện hay bị đứt mạng nhờ có cấu hình mạng vòng dự phòng.

- Bosch Praesideo có thể thêm hoặc bớt các thiết bị dễ dàng tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

- Hệ thống Praesideo có cấu hình đơn giản thân thiện với người dùng. Chỉ cần một vài chỉ dẫn đơn giản là người điều khiển đã có thể sử dụng được. Đặc biệt, với giao diện mở, hệ thống dễ dàng vận hành thông qua máy tính hoặc màn hình cảm ứng.

- Bosch Praesideo có thể hoạt động bình thường ngay cả khi một đường cáp quang bị đứt nhờ cấu hình mạng dự phòng, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

- Hệ thống Praesideo của Bosch đạt chứng nhận tiêu chuẩn EN 45-16 và ISO 7240-16 và các tiêu chuẩn sơ tán địa phương.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PRAESIDEO

- Các thiết bị trong hệ thống có chất lượng âm thanh tốt, không bị nhiễu.

- Dễ dàng truy cập vào hệ thống giám sát và chẩn đoán từ xa thông qua phần mềm đăng nhập Praesideo.

- Hệ thống Praesideo là giải pháp giúp tiết kiệm chi phí nhờ khả năng mở rộng và tính linh hoạt khi lập trình.

- Có thể giao tiếp với các hệ thống của bên thứ ba và các thiết bị ngoại vi khác như: hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống báo cháy…

Một vài hệ thống âm thanh khác của Bosch

TẠI SAO NÊN MUA HỆ THỐNG PRAESIDEO TẠI THẾ GIỚI ÂM THANH?

 Chất lượng sản phẩm 

- Thế giới âm thanh là đại lý chính hãng của Bosch

- Các sản phẩm trong Hệ thống Praesideo là hàng mới, chính hãng 100%, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ.

- Bảo hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

 Giá cả cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác

- Giá cả cạnh tranh

- Chiết khấu cao lên đến 25% cho các khách hàng dự án.

- Chính sách bảo hành uy tín, tư vấn hỗ trợ24/7

 Dịch vụ chất lượng, uy tín

- Đội ngũ kĩ thuật, tư vấn viên có thâm niên trong lĩnh vực thiết bị âm thanh

- Thời gian giao hàng nhanh chóng, thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp… 

100% khách hàng hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Thế giới âm thanh. Chúng tôi tạo dựng niềm tin từ sự uy tín, chuyên nghiệp!

Hãy đến với hệ thống Showroom của Thegioiamthanh.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, nhiệt tình nhất.

>> Showroom Hà Nội: Số 16, ngõ 61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

>> Showroom HCM: 27/2 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

Hotline: 088.883.6006

Email: info@thegioiamthanh.vn

Xem thêm >

Bình luận đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Bình thường
Xem thêm088.883.6006 chat Facebook CHAT NGAY