Loa karaokeLoa karaoke Sub KaraokeSub Karaoke Dàn karaokeDàn karaoke Đầu và màn hình karaokeĐầu và màn hình karaoke Công suất karaokeCông suất karaoke Amply karaokeAmply karaoke Micro karaokeMicro karaoke Mixer và vang số karaokeMixer và vang số karaoke

Dàn karaoke giá sốc

Combo karaoke KC15

Combo karaoke KC15

23.890.000 VNĐ -20% 29.860.000 VNĐ
+Loa Karaoke Paramax P-1000 New +Amply karaoke Paramax SA-999XP +Microphone Pro-8000N +Loa Sub Karaoke Paramax SUB-1000 +Đầu karaoke Homekara EVO 3TB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

23.890.000 VNĐ 29.860.000 VNĐ

Combo karaoke KC14

Combo karaoke KC14

29.990.000 VNĐ -21% 37.490.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 25 m2 + Amply Jarguar 1506 KM + Loa Jarguar KM 880 Pro + Đầu DVD Wifi SK8830 KTV-W + Micro VinaKTV S600 + Loa Sub B&W 604

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

29.990.000 VNĐ 37.490.000 VNĐ

Combo karaoke KC13

Combo karaoke KC13

15.000.000 VNĐ -20% 18.750.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo hệ thống karaoke đơn giản phổ thông tốt nhất, hay nhất trong tầm tiền Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 20 m2 + Jarguar Suhyoung 468B + Đầu DVD Wifi SK8830 KTV-W + Micro VinaKTV S600 + Loa Jarguar KM 880 Pro + Ổ cứng 2 TB

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

15.000.000 VNĐ 18.750.000 VNĐ

Combo karaoke KC12

Combo karaoke KC12

130.999.000 VNĐ -21% 163.750.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 40 m2 +Loa SAMSON RSX 112 +Loa JBL KP 4012 +Đầu VIETKTV 4TB HD PLUS + Màn cảm ứng 22 inch +Vang số AAP K 9800 +Subwoofer JBL PRX 418 S + Micro không dây BBS E 500 GS +Công suất CROWN XLI 2500 +Công suất GB 4600

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

130.999.000 VNĐ 163.750.000 VNĐ

Combo karaoke KC11

Combo karaoke KC11

119.999.000 VNĐ -21% 150.000.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 40 m2 +Loa SAMSON RSX 112 + Loa JBL PRX 412 M +Đầu karaoke VIETKTV 4TB HD PRO + Màn cảm ứng 21 inch +Subwoofer JBL PRX 418 S +Micro không dây BBS E 500 GS +Vang số AAP K1000 +Công suất CROWN XLI 2500 +Công suất GB 4600

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

119.999.000 VNĐ 150.000.000 VNĐ

Combo karaoke KC10

Combo karaoke KC10

96.799.000 VNĐ -21% 121.000.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 40 m2 +Loa JBL Ki 512 +Loa BMB 2000 SE +Thông số kĩ thuật : Đầu karaoke VIETKTV HD PRO 4TB + Màn cảm ứng 21 icnh +Công suất CROWN XLI 2500 + Công suất GB 4600 +Sub hơi Samson RSX118S +Micro VIETKTV GALA V3 +Vang số AAP K1000

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

96.799.000 VNĐ 121.000.000 VNĐ

Combo karaoke KC09

Combo karaoke KC09

71.999.000 VNĐ -21% 90.000.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 40 m2 +loa BMB 450 SE +loa JBL Ki 310 +Đầu HOME KARA EVO 3 TB + Công suất GB 4600 +Micro VIETKTV GALA V3 +Vang số AAP K1000 +Subwoofer Polk PSW 125

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

71.999.000 VNĐ 90.000.000 VNĐ

Combo karaoke KC08

Combo karaoke KC08

76.999.000 VNĐ -21% 96.250.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 40 m2 +Loa BMB 880 +Loa JBL Ki 510 +Đầu karaoke VIETKTV 4TB HD PRO + Màn cảm ứng 21 inch +Công suất GB 4600 +Micro VIETKTV GALA V3 +Vang số AAP K1000 +Subwoofer Polk PSW 125

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

76.999.000 VNĐ 96.250.000 VNĐ

Combo karaoke KC07

Combo karaoke KC07

43.199.000 VNĐ -21% 54.000.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 30 m2 +Loa JBL RM 10 II + Đầu karaoke ACNOS SK 9038 + Amply Jarguar 1506 KM +Micro Vina KTV USS 900 +Subwoofer Polk PSW 125

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

43.199.000 VNĐ 54.000.000 VNĐ

Combo karaoke KC06

Combo karaoke KC06

24.160.000 VNĐ -20% 30.200.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 20 m2 +Loa Jarguar KM 880 Pro +Đầu KTV Karaoke Wifi Acnos SK8830KTV-W +Loa Subwoofer Boss Elec B12 +Amply Jarguar 1506 KM +Micro không dây VinaKTV S600

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

24.160.000 VNĐ 30.200.000 VNĐ

Combo karaoke KC04

Combo karaoke KC04

42.399.000 VNĐ -21% 53.000.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 30 m2 +Loa JBL Ki310 +Đầu HomeKara 3TB +Amply Jarguar 203 gold Limited +Micro không dây BBS E 500 GS +Subwoofer Polk PSW 125

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

42.399.000 VNĐ 53.000.000 VNĐ

Combo karaoke KC03

Combo karaoke KC03

41.999.000 VNĐ -21% 52.500.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 30 m2 + Loa JBL Ki 510 + Amply Jarguar 203 gold Limited + Đầu màn hình BTE 9650 + Micro Vina KTV USS 900 + Subwoofer Polk PSW 125

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

41.999.000 VNĐ 52.500.000 VNĐ

Combo karaoke KC02

Combo karaoke KC02

16.492.000 VNĐ -21% 20.620.000 VNĐ

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo sử dụng tốt nhất trong phòng, với diện tích khoảng 30 m2 +Loa Jarguar KM 880 Pro +Amply Jarguar Pro 468B +Đầu KTV Karaoke Wifi Acnos SK8830KTV-W +SUB Boss Elec B10 +Micro không dây VinaKTV S600

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

16.492.000 VNĐ 20.620.000 VNĐ

Combo karaoke KC05

Combo karaoke KC05

19.240.000 VNĐ -20% 24.050.000 VNĐ NEW

TẶNG KÈM : PHỤ KIỆN ( dây tín hiệu, dây loa, zắc kết nối, giá đỡ loa ...) MIỄN PHÍ : VẬN CHUYỂN, THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ. Combo hệ thống karaoke đơn giản phổ thông tốt nhất, hay nhất trong tầm tiền Combo sử dụng tốt nhất trong phòng với diện tích khoảng 20 m2 + Loa BOSE 301 seri V + Ampli JARGUAR PA 203 Limited + Đầu karaoke ACNOS SK 9038 + Micro Không Dây VinaKTV USS-700

Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

19.240.000 VNĐ 24.050.000 VNĐ

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Mạnh