In Ear AkgIn Ear Akg In Ear BoseIn Ear Bose In Ear DenonIn Ear Denon In Ear KlipschIn Ear Klipsch In Ear SennheiserIn Ear Sennheiser In Ear ShureIn Ear Shure In Ear SonyIn Ear Sony In Ear PisenIn Ear Pisen In Ear ElecomIn Ear Elecom In Ear JBLIn Ear JBL In ear RADIUSIn ear RADIUS In Ear Wireless BoseIn Ear Wireless Bose In Ear FocalIn Ear Focal In Ear XiaomiIn Ear Xiaomi Tai nghe YamahaTai nghe Yamaha In Ear Audio TechnicaIn Ear Audio Technica In Ear JabraIn Ear Jabra In Ear MarshallIn Ear Marshall

In Ear Sennheiser giá sốc

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Black)

469.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

469.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Blue)

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Blue)

469.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

469.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Pink)

Tai nghe Sennheiser CX 213 (Pink)

469.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

469.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 213 (White)

Tai nghe Sennheiser CX 213 (White)

469.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

469.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 200 STREET II (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 200 STREET II (Black)

669.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

669.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 215 (Bronze)

Tai nghe Sennheiser CX 215 (Bronze)

990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (Black)

1.230.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (Red)

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (Red)

1.230.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (White)

Tai nghe Sennheiser CX 3.00 (White)

1.230.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.230.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 5.00G (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 5.00G (Black)

1.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 5.00G (White)

Tai nghe Sennheiser CX 5.00G (White)

1.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 5.00i (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 5.00i (Black)

1.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 5.00i (White)

Tai nghe Sennheiser CX 5.00i (White)

1.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEG (Black)

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEG (Black)

2.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEG (Chrome)

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEG (Chrome)

2.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEi (Black)

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEi (Black)

2.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEi (Chrome)

Tai nghe Sennheiser Momentum in-ear M2IEi (Chrome)

2.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 1.00 (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 1.00 (Black)

1.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 1.00 (White)

Tai nghe Sennheiser CX 1.00 (White)

1.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 2.00G (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 2.00G (Black)

1.250.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 2.00G (White)

Tai nghe Sennheiser CX 2.00G (White)

1.250.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 2.00i (Black)

Tai nghe Sennheiser CX 2.00i (Black)

1.250.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser CX 2.00i (White)

Tai nghe Sennheiser CX 2.00i (White)

1.250.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

1.250.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Sennheiser với lịch sử hơn 70 năm phát triển của mình đã mang đến rất nhiều sản phẩm âm thanh chất lượng. Trong đó phải kể đến dòng tai nghe in-ear của Sennheiser.

Tai nghe in-ear của Sennheiser được thiết kế với phong cách hiện đại và đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Tai nghe Sennheiser có thể sử dụng trên mọi thiết bị di động cũng như máy tính bảng, máy nghe nhạc. Đặc biệt, tai nghe Sennheiser còn microphone giúp bạn có thể thoải mái gọi điện thoại khi đang đeo tai nghe.

Tai nghe in-ear không dây của Sennheiser có thời lượng sử dụng pin lên tới 10 tiếng, và có thể sạc đầy trong 15 phút. Đây là điều không nhiều hãng tai nghe có thể làm được. Dòng tai nghe thể thao của Sennheiser còn được trang bị thêm tính năng chống nước, chống mồ hôi, giúp người dùng thoải mái tập luyện mà không lo ảnh hưởng đến tai nghe.

Tai nghe in-ear Sennheiser với các mức giá đa dạng cùng kiểu dáng, mẫu mã phong phú phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng.

 

 

Xem thêm >
Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.

[x]