Bluetooth SennheiserBluetooth Sennheiser Bluetooth PisenBluetooth Pisen Bluetooth ElecomBluetooth Elecom Bluetooth JBLBluetooth JBL Bluetooth RadiusBluetooth Radius Tai nghe Bluetooth FocalTai nghe Bluetooth Focal Bluetooth CambridgeBluetooth Cambridge

Bluetooth Sennheiser giá sốc

Tai nghe Sennheiser HDR160

Tai nghe Sennheiser HDR160

2.493.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.493.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 120 II

Tai nghe Sennheiser RS 120 II

2.976.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.976.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HDR180

Tai nghe Sennheiser HDR180

3.255.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.255.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 175

Tai nghe Sennheiser RS 175

5.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

5.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 185

Tai nghe Sennheiser RS 185

8.490.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

8.490.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 195

Tai nghe Sennheiser RS 195

9.190.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

9.190.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser MM 550-X

Tai nghe Sennheiser MM 550-X

9.799.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

9.799.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 220 East

Tai nghe Sennheiser RS 220 East

11.359.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

11.359.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser HDR165

Tai nghe Sennheiser HDR165

3.090.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.090.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser RS 165

Tai nghe Sennheiser RS 165

4.650.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.650.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe Sennheiser MM 450-X

Tai nghe Sennheiser MM 450-X

9.553.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

9.553.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser PXC550

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser PXC550

7.990.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

7.990.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser HD4.50BTNC (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser HD4.50BTNC (Black)

5.312.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

5.312.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser HD4.40BT (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser HD4.40BT (Black)

3.984.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.984.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum In Ear Free

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum In Ear Free

4.590.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.590.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum In Ear M2 IEBT (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum In Ear M2 IEBT (Black)

4.790.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

4.790.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX 7.00BT (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX 7.00BT (Black)

3.390.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.390.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX 6.00BT (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX 6.00BT (Black)

2.450.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

2.450.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX SPORT

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser CX SPORT

3.844.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.844.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser URBANITE XL (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser URBANITE XL (Black)

3.790.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

3.790.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum  Around Ear  2.0 (Ivory)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum Around Ear 2.0 (Ivory)

10.399.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

10.399.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum Around Ear 2.0 (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum Around Ear 2.0 (Black)

11.448.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

11.448.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum 2.0 On Ear Galaxy Màu ngà (Ivory)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum 2.0 On Ear Galaxy Màu ngà (Ivory)

8.499.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

8.499.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum 2.0 On Ear Galaxy Màu đen (Black)

Tai nghe không dây Bluetooth Sennheiser Momentum 2.0 On Ear Galaxy Màu đen (Black)

8.499.000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

8.499.000 VNĐ

- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường

- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

 

Xem thêm

Công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thế Giới Âm Thanh
Theo giấy phép ĐKKD số 0108274976. Ngày cấp 15/05/2018 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.